Lees verder
'De grotere programmalijnen van Biobased Delta krijgen steeds meer tractie. Dat merken we vooral bij Biorizon, het langstlopende onderzoeksprogramma waarin Biobased Delta participeert.'
Bergen op Zoom

Rop Zoetemeyer, directeur van Biobased Delta sinds april 2016, constateert dat de grote programmalijnen binnen de Delta zich volgens plan ontwikkelen.
De ontwikkeling van gefunctionaliseerde bio-aromaten binnen het Biorizon-consortium (met onder meer VITO, TNO, ECN en bedrijven uit de chemie) is het langstlopende programma van de Delta.

‘Biorizon, gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, moet binnen drie jaar uitgroeien tot de mondiale Top 3 in bio-aromaten. Die kans is groot, te meer omdat het consortium nog steeds wordt uitgebreid met nieuwe partners. De aankondiging van ECN dat het gaat deelnemen, was een grote stap. Daarmee wordt het technologieplatform gelijk ook verbreed.’

Suikerchemie

Sugar Delta is in 2016 opgezet en nog in een embryonaal stadium. ‘Sugar Delta draait om groene chemie, gebaseerd op eerste generatie suiker, glucose en – niet te vergeten – fructose’, aldus Zoetemeyer. Biobased Delta wil Sugar Delta via twee sporen ontwikkelen. ‘Allereerst willen we bestaande business aantrekken: bedrijven die producten als citroenzuur of melkzuur produceren en niet direct concurreren met fossiel. We zijn in gesprek met enkele buitenlandse bedrijven om deze richting de Delta te krijgen. Op middellange termijn willen we ondernemingen aantrekken die producten ontwikkelen waarvoor geen fossiel alternatief is. Met name fructosechemie is een interessante route, bijvoorbeeld richting furanen en verder naar materialen. Op de langere termijn komen drop-in’s in beeld. Deze zijn momenteel niet concurrerend met de huidige olie- en suikerprijs.’

Grootschalige bioraffinage komt dichterbij

Redefinery zag het levenslicht eind 2014 en krijgt ook steeds meer contouren, aldus Zoetemeyer. ‘Redefinery moet uiteindelijk leiden tot bioraffinage op industriële schaal, gebaseerd op houtachtige biomassa. Deze wordt vervolgens omgezet in cellulose, C5-suikers en lignine. De laatstgenoemde kan worden gebruikt als energiedrager in het productieproces en – in een later stadium – richting chemie (o.a. bunkerolie, biokerosine of bio-aromaten) worden geleid.’

In geval van Redefinery ligt de lat van de CAPEX voor industriële bioraffinage inmiddels aanzienlijk lager, waardoor de kans op een lead investor groter is. ‘We zijn momenteel in gesprek met een Franse onderneming die deze bioraffinaderij wil bouwen en exploiteren. Zo’n partij heb je nodig om daadwerkelijk bedrijvigheid te creëren.’

Lees ook het uitgebreide artikel: ‘Ons ecosysteem wordt groter’.