Lees verder
Als boeren minder inzetten op voedsel en veeteelt en meer op het telen van grondstoffen voor bouwmaterialen, is dat goed voor de boer, voor de bouw en voor het milieu. Dat betogen overheidsadviseur Jan Willem van de Groep en hoogleraar duurzaamheid & transities Jan Rotmans in een opiniestuk in Trouw.
Redactie / Utrecht

De agrarische sector en de bouw liggen onder vuur vanwege hun grote milieu-impact. Het kabinet plaatst de sectoren tegenover elkaar. De landbouw zou moeten krimpen om meer ruimte te maken voor de bouw. Ze zouden echter ook kunnen samenwerken, als de boer leverancier wordt van biogrondstoffen voor de bouw.

Biobased bouwmaterialen kunnen worden gemaakt uit reststromen van de land- en tuinbouw of uit teeltgewassen. Die laatste nemen drie keer meer CO2 op per hectare dan hout uit een bos. Dat is zeer interessant voor de bouw, die nu verantwoordelijk is voor zo’n 15% van de totale CO2-uitstoot in Nederland en maar langzaam verduurzaamt. In dit tempo komt de bouw niet verder dan 10% CO2-emissiereductie in 2030, terwijl 55% de doelstelling is. Door samen te werken aan biobased bouwen, kunnen de bouw en de landbouw beide hun ecologische voetafdruk fors verkleinen én er goed aan verdienen.

Nieuwe geldstroom

Naast een nieuw verdienmodel en de vereiste emissiereducties, is er ook kans op een nieuwe geldstroom: grootschalige subsidie voor CO2-opslag. De komende jaren wil de Rijksoverheid miljarden uitgegeven aan CO2-opslag in lege gasvelden onder de Noordzee. Van de Groep en Rotmans benadrukken dat CO2 een natuurlijke bouwsteen is en geen afval dat je moet dumpen. Het zou veel slimmer zijn om biobased huizen te subsidiëren. Zij berekenden dat 40.000 biobased woningen evenveel CO2 opslaan als Shell jaarlijks onder de Noordzee wil pompen. Zeker gezien de doelstelling van het kabinet om de komende tien jaar een miljoen woningen te bouwen, ligt daar een unieke kans voor een doorbraak van het biobased bouwen.

Bouw en landbouw kunnen elkaar dus helpen en versterken om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen. De combinatie van teeltgewassen uit eigen bodem, hout, reststromen en biobased composietmaterialen kan een flinke impuls geven aan de ontwikkeling van de regionale circulaire economie. Tegelijkertijd kunnen zowel de woningbouwopgave als de klimaatdoelstellingen worden gehaald. “Laten we deze mogelijkheden met beide handen aangrijpen en een prominente plaats geven in het nieuwe regeerakkoord”, aldus Van de Groep en Rotmans.

Meer informatie is te vinden in Dagblad Trouw en het pamflet van de Gideonsbende in de Bouw.

Beeld: Andrey Armyagov/Shutterstock