Lees verder
Houtige biomassa en pyrolyse-olie zijn interessante fossielvrije warmtebronnen in de glastuinbouw. De studiegroep bio-energie van LTO Glaskracht organiseert daarover op 6 december een bijeenkomst in Ens (gemeente Noordoostpolder).
Redactie / Ens

Voor het stoken op biomassa is een grote verbrandingsinstallatie met houtbunker, houttransport en rookgasreiniging nodig. Voor pyrolyse-olie is alleen een olieketel met buffertank nodig, die ook op een olie/aardgas mengsel kan draaien en eenvoudig is op- en af te regelen.

BTG in Hengelo maakt al langer pyrolyse-olie voor Friesland Campina. Bij meer afnemers kan een nieuwe fabriek worden bijgebouwd. De brandstof zelf is relatief duur, maar de SDE++ subsidie kan het prijsverschil met aardgas compenseren, stelt LTO Glaskracht.

Proefkassen

In Bleiswijk is deze week overigens gestart met de bouw van vier proefkassen voor het project Fossielvrije Glastuinbouw. De kassen komen op het Horti Science Parc Oostland, een locatie van Wageningen University & Research Glastuinbouw. Binnen het project worden de effecten gemeten van het fossielvrij telen op het gewas, de bedrijfsvoering en het behalen van duurzaamheidseisen.