Lees verder
Ondernemers hebben in 2021 voor een record aantal circulaire projecten subsidie aangevraagd, meldt RVO Nederland in het jaarlijkse RVO-monitoringsrapport Circulaire Economie. Dit is een stijging van ruim 30% ten opzichte van een jaar eerder.
Redactie / Den Haag

De grote stijging is vooral te danken aan de beschikbaarheid van subsidiegeld uit het Innovation Fund. In 2021 kwamen er ruim 630 circulaire projecten bij met een totaal subsidiebedrag van € 429,1 miljoen.

Veel geld ging naar projecten over plastics, chemicaliën en bouwmaterialen, maar ook naar projecten rond waterstof uit huishoudelijk afval.

Biobased bouwen

De bouwsector is een branche die veel steun ontvangt, voornamelijk met de MIA\Vamil en de Regeling groenprojecten. De meeste projecten richten zich op het sluiten van ketens, zoals (her)gebruik van (biobased) grondstoffen en terugwinnen van brandstoffen, energie en warmte. Het aandeel van biobased subsidies steeg flink, van € 78,9 miljoen in 2020 naar € 223,9 miljoen in 2021. Dat is 2,8 keer zo veel.

Naast de subsidies ging er ook € 114,7 miljoen aan fiscale vrijstelling via WBSO en MIA\Vamil naar circulair onderzoek en investeringen. Dit komt neer op 38% van het totale MIA\Vamil- budget en 5% van het WBSO-budget.

Wie betaalt?

In 2021 steunden het Rijk, de EU en provincies samen de circulaire economie in Nederland met totaal € 634,6 miljoen. De Europese unie droeg € 257,8 miljoen bij, 3,6 keer zo veel als in 2020 (€ 72 miljoen). De provincies betaalden voor zover bekend € 16,3 miljoen.

Het Rijk investeerde € 155,1 miljoen aan subsidies, 10,8% meer dan in 2020 (€ 140 miljoen). Aan fiscale tegemoetkomingen investeerde het Rijk € 114,7 miljoen, 48,4% meer dan in 2020 (€ 77,3 miljoen). Via geldstromen van het Rijk die niet via RVO en het Regieorgaan SIA liepen, ging ongeveer € 90,8 miljoen naar circulaire projecten. Daarvan kwam € 16,3 miljoen terecht bij Wageningen University & Research.

RVO voert het onderzoek naar circulaire subsidies uit in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Iedere twee jaar brengt het PBL de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) uit met aanbevelingen voor de overheid de opzet en bijsturing van het circulaire economiebeleid.

Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Beeld: biobased bouwmateriaal CLT, Flystock/Shutterstock