Lees verder
Vanaf vandaag (15 april) kunnen subsidie-aanvragen worden ingediend voor PPS-projecten die in 2020 starten. De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Topsector Agri & Food hebben hiervoor een gezamenlijke call opengesteld.
Redactie / Wageningen

Vanaf 2020 is per jaar zo’n € 25 miljoen beschikbaar voor innovatieprojecten, waarvan € 20 miljoen te besteden is bij Wageningen Research.

Bedrijven en kennisinstellingen moeten samen een voorstel indienen. Dat kan tot 15 mei. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS) en moeten passen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’. De topsectoren willen op deze manier innovaties stimuleren op het terrein van voedselproductie, klimaatverandering en waterkwaliteit.