Lees verder
Heros Sluiskil levert voor de verbreding van de Tractaatweg 125.000 ton granova combimix. De vrij toepasbare bouwstof komt overeen met het schoongemaakte huisvuil van twee miljoen mensen. 
Redactie Sluiskil

Heros is in 2012 gestart met de productie van granova®, een extra stap in de opwerking van AEC-bodemas. Granova® granulaat, dat ontstaat na mechanische bewerking, vindt zijn toepassing met name in de betonwarenindustrie. Granova® combimix, dat ontstaat na een wasproces, is bestemd voor wegenbouw, bedrijfsterreinen en infrastructurele werken.

Het productieproces van Granova® producten 0/16mm bestaat uit meerdere bewerkingen. Primair wordt de ruwe bodemas vrijgemaakt van onverbrande resten. Daarna wordt het materiaal gezeefd in korrelfracties en gedemetalliseerd. Vervolgens worden de grove minerale korrels gebroken tot de korrelfractie 0/16 mm. Dan worden de korrelfracties gewassen en samengevoegd tot een geschikt steenmengsel voor de wegenbouw.

Het product granova® combimix is met ingang van 1 oktober 2017 opgenomen in de toepassingsverklaring ‘Eisen Onderbouw’ en ‘Eisen Berm’ van Rijkswaterstaat. Heros is hiermee het eerste afvalverwerkend bedrijf in Nederland dat, overeenkomstig de Green Deal, een bouwstof uit AEC-bodemas produceert die de goedkeuring van Rijkswaterstaat draagt. Begin 2018 wordt bij Rijkswaterstaat in Utrecht aan Heros officieel het certificaat voor toepassing van granova® combimix overhandigd.

Lees ook: Provincie Zeeland wil meer biobased inkopen