Log in
In mijn vorige column riep ik op tot de vorming van een eerlijk speelveld voor biobased bedrijven ten opzichte van bedrijven die werken met fossiele grondstoffen. Kort gezegd: (i) stop met subsidies op fossiele brandstoffen en chemicaliën en (ii) zet een prijs op CO2.
Marcel Lubben

Waar we zeker geen behoefte aan hebben, zijn spelers in de biobased industrie die elkaar te lijf gaan over intellectueel eigendom. In deze tijden, waarin de olieprijs nog steeds op een laag peil staat, moeten we al onze energie steken in het ontwikkelen van betekenisvolle producten met meer voordelen voor klanten dan alleen ‘groen’ zijn. We moeten samen met onze klanten en partners aantonen dat biobased producten betekenisvolle innovaties zijn en dat onze hernieuwbare waardeketens totale systeemkosten omlaag kunnen brengen, zelfs in een “30-50 dollar per vat-wereld”. In een dergelijke omgeving is het belangrijk om in teamverband te werken. Zet samenwerkingsverbanden op met biomassaleveranciers, biopolymeerbedrijven, formuleerders en Brand Owners. Werk samen aan ontwikkeling, maar ook aan het commercialiseren van ontwikkelingen. De omslag van waardeketens op fossiele basis naar biobased ketens verloopt niet zonder slag of stoot en vereist vele competenties. Geen enkel bedrijf heeft deze allemaal in huis. Dit gaat verder dan samenwerking binnen de waardeketen. Ook samenwerking met collega’s…