Log in
Willen de circulaire en bio-economie op grote schaal kans van slagen hebben, dan moet alles in de keten kloppen, van grondstof tot eindproduct. Voor deze nieuwe, nog kwetsbare ketens zijn alle partijen onmisbaar. Het goede nieuws is dat eindgebruikers zich steeds meer roeren. Daar staan een complexe logistieke keten en een dreigend capaciteitsgebrek tegenover. Tijd voor herbezinning?
Marjolein Roggen

De bio-economie lijkt zelf in een transitie te zijn beland. Ging het tot nog niet zo lang geleden om kleinschalige, redelijk losstaande initiatieven, inmiddels is opschaling het cruciale item. “Diverse showcases hebben laten zien dat technisch veel mogelijk is”, aldus Leon Joore van Millvision en het Natuurvezel Applicatie Centrum. “Echter, de economie blijft achter vanwege de te kleine schaal en te weinig toegevoegde waarde ten opzichte van concurrerende producten. We moeten naar de volgende fase. Dat hebben we nog niet goed op de rit.”

Vraag gestuurd

Die transitie is niet alleen kenmerkend voor een sector die volwassen aan het worden is, ook de samenleving raakt ervan doordrongen dat het roer om moet. “Feit is dat de markt zich begint om te keren,” zegt Patrick Lemmens van het Bio Treat Center in Venlo. “De bio-economie was eerst vooral aanbod gedreven: ‘Ik heb een reststroom, wie wil het hebben?’ Nu zie je dat allerlei marktsegmenten zoeken…