Lees verder
“We zijn in Vlaanderen heel goed georganiseerd in het scheiden en ophalen van ons groenafval, maar dat betekent niet dat het materiaal daarom op een hoogwaardige manier terug terechtkomt in onze industrie. Daar zoeken wij een oplossing voor.”
Pierre Gielen

Dat zegt Sander Lybaert, CEO en oprichter van de start-up Releaf uit Gent. Het bedrijf is gespecialiseerd in het valoriseren van groene nevenstromen. “Initiatieven op dit gebied zijn er in Europa al sinds begin jaren negentig. Toch zien we daar vandaag nog steeds geen of weinig commerciële activiteiten uit voortkomen”, aldus Lybaert. Eigenaren van groene nevenstromen blijken nogal eens huiverig te zijn om zelf te investeren in nieuwe technologie, die moet worden terugverdiend. “Bovendien proberen veel partijen concepten te realiseren, die vertrekken vanuit één bepaalde technologie. Elke toepassing heeft zijn eigen specifieke vereisten. Maar als je vasthoudt aan één afgelijnde technologische oplossing, bekom je een product dat niet voldoet en ontstaat er een mismatch tussen de technologie en de markt.”

Releaf pakt het anders aan en richt zich in de eerste instantie op de vorming van lokale ketens. “Wij kijken in wat de markt nodig heeft, naar mogelijke lokale afnemers. Wat zijn hun behoeften en hun vereisten? We evalueren vervolgens mogelijke technologische opties om die grondstoffen op te werken zodat ze aan de lokale marktvraag voldoen.”

Sappen en vezels

“Uitgangspunt is steeds het groene deel van de groenafval-stroom, dus de niet-verhoute delen. We proberen cellulose-vezels af te scheiden van andere bruikbare componenten die aanwezig zijn in de celsappen. Nadien proberen we dan zowel die sappen als die vezelfractie op te werken, zodat we een bruikbare vezel voor de industrie verkrijgen en een sap dat eventueel via fermentatie of andere technieken zijn duurzame toepassingen vindt.”

Een recent voorbeeld is de ontwikkeling van een effectief, lokaal geproduceerd bioherbicide uit groenafval, in samenwerking met de Stad Gent en Universiteit Gent. Het vormt een mooie circulaire toepassing, waarbij maaisels uit het groenbeheer de grondstof vormen voor een product dat vervolgens weer in datzelfde groenbeheer kan worden toegepast.

Andere toepassingen

Voor de vezel wordt een andere toepassing gezocht. “Denk bijvoorbeeld aan potgrondsubstraat, of aan papier/kartonvezelplaten. Wij gaan kijken of we in de omgeving van de bron afnemers vinden en welke vereisten die stellen aan hun materiaal om op die manier een lokale keten te kunnen realiseren.”

Releaf is in 2020 lid geworden van Flanders Biobased Valley. Waarom? “Het is voor ons een heel interessante manier om in netwerken aan te sluiten bij andere partijen die op dezelfde manier nadenken over de verwaarding van biomassa, maar ook om vanuit de sector te horen wat er leeft. Op die manier komen we bijvoorbeeld in aanraking met onderwerpen waarmee andere partijen in het netwerk worstelen en waarbij wij kunnen helpen.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Flanders Biobased Valley.

Beeld bovenaan: LedyX/Shutterstock