Log in
De integratie van de agrovoedingsector in de nieuwe Europese strategie voor een biogebaseerde economie kan in Vlaanderen op bijval rekenen van de speerpuntclusters Flanders’ Food, Catalisti en Flanders Biobased Valley. Vlaanderen streeft naar een gedragen strategie rondom de bio-economie, waarbij alle actoren betrokken worden.
Yves de Groote

Ook voor Europa is het nu duidelijk dat een integrale systeemverandering nodig is in de productie-, consumptie- en afvalpatronen van haar inwoners. “De EU neemt het voortouw door (voedings)afval en reststoffen om te zetten in hoogwaardige producten, groene chemische stoffen, levensmiddelen en textiel. Onderzoek en innovatie spelen daarbij een hoofdrol. Zo versterken we de groene transitie van de Europese economie en dragen bij tot de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.” Dit zei de EU-commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas bij de bekend making van de nieuwe Europese strategie op 11 oktober in Brussel. In 2019 komt de Commissie met 14 concrete maatregelen. Deze zijn gebaseerd op drie doelstellingen: het opschalen en versterken van de biogebaseerde sectoren, stimulering van de bio-economie in Europa en het beschermen van het ecosysteem en het beter begrijpen van de ecologisch beperkingen.

Vlaams beleid

Vlaanderen kwam vijf jaar geleden met haar eerste visie en strategie voor een duurzame en competitieve bio-economie…