Log in
Zo'n tien procent van de productie van de Vlaamse industrie is al biobased, maar er is nog heel wat economisch potentieel. Om investeerders daarvoor te interesseren, was Vlaanderen in oktober dan ook goed vertegenwoordigd op de EFIB in Glasgow, met acht samenwerkende partners.
Lucien Joppen

Deelnemers waren Bio Base Europe Pilot Plant, Essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences, samen met FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry), het agentschap voor internationaal ondernemen Flanders Investment & Trade (FIT), Flanders Biobased Valley (FBBV), Havenbedrijf Gent,ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Twee mkb-bedrijven reisden mee op zoek naar internationaal durfkapitaal.

Pionier

Vlaanderen is een pionier in de biotechnologie en telt zowat 150 biotechbedrijven, goed voor 19.000 hoogwaardige banen. Sinds 2008 groeide de sector met bijna 30%. Bovendien registreert Vlaanderen in verhouding tot het bevolkingsaantal tien keer zoveel patenten in de industriële biotechnologie dan het wereldwijde gemiddelde. Dit is onder meer te danken aan de intensieve samenwerking met de vijf Vlaamse universiteiten en gereputeerde onderzoekscentra zoals VIB en VITO. Vlaanderen beschikt tevens over een toonaangevende pilotfaciliteit die bedrijven en onderzoeksinstellingen helpt om nieuwe, beloftevolle bio-gebaseerde laboratoriumprocessen te ‘vertalen’…