Lees verder
Het nova Institute organiseert de 8e conferentie over kooldioxide als grondstof voor brandstoffen, chemie en polymeren op 24 en 25 maart 2020 als digitaal evenement.

Carbon Capture & Utilization (CCU) is een zich snel ontwikkelend, door milieu en industrie gestuurd innovatiegebied dat zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. Diverse start-ups en gevestigde bedrijven hebben al op CO2-gebaseerde producten of efficiënte gebruikstechnologieën gelanceerd en nog meer spelers tonen hun interesse om op dit gebied betrokken te raken. In toenemende mate plannen en implementeren ze meer piloot-, demonstratie- en commerciële fabrieken voor power-to-X, koolstofarme brandstoffen en een CO2-gebaseerde chemie.

Brandstoffen

Dit wordt ook gestimuleerd door het verbeterde politieke kader voor CCU: de nieuwe Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED II), die van toepassing zal zijn vanaf 2020, opent de deuren voor alle op CO2 gebaseerde brandstoffen, inclusief het gebruik van industriële restgassen voor geavanceerde brandstoffen. Ook staat op de politieke agenda hoe het CO2-gebruik in het emissiehandelssysteem (ETS) kan worden opgenomen. De Duitse regering kijkt naar koolstofarme brandstoffen voor een overgangsfase naar elektrische mobiliteit en er zijn uitgebreide programma’s voor de productie van grote hoeveelheden synthetische brandstof uit overtollige windenergie besproken. Pas nu wordt het potentieel duidelijk: van grote visies naar echte businesscases en innovaties.

Feedstocks

Nieuwe en toonaangevende spelers presenteren applicaties die CO2 als grondstof gebruiken. Hoofdonderwerpen van de conferentie zijn het politieke kader, de productie van hernieuwbare energie en waterstof, koolstofafvangtechnologieën, op CO2 gebaseerde brandstoffen voor transport en luchtvaart, chemicaliën en polymeren, mineralisatie en nieuw ontwikkelde technologieën voor het gebruik van CO2.

Ontmoet de koplopers in Carbon Capture & Utilization (CCU) op een van de belangrijkste en meest prominente conferenties ter wereld over CO2 als grondstof . Meer dan 200 toonaangevende internationale experts op het gebied van CO2-afvang en -gebruik en 20 exposanten zullen naar verwachting de conferentie bijwonen.

Lees de nieuws update over de aanpassing van deze conferentie naar een digitaal evenement.