Artikelen

cbbe-docentendag
03:13

Grotere slagkracht CBBE

Het CBBE wil in 2017 een grotere slagkracht krijgen. Een krachtenbundeling rondom de vier innovatieroutes moet…

Lucien Joppen

Brandnetels
03:38

Business case met brandnetels

Brandnetels werden al in de Middeleeuwen en tot aan de 17de eeuw gebruikt als vezelgewas voor textiel.…

Lucien Joppen

Studenten werken met PHA-producerende bacteriën in het microbiologie-lab van VHL
01:39

Kostenbesparing door PHA uit afvalwater

Ondanks de goede eigenschappen van PHA is deze bouwsteen voor bioplastic nog een ondergeschoven kindje in…Nieuws

Studenten chemie lab
01:58

Studenten chemie winnen onderzoeksbudget voor quantumdots

Studenten Ronald van der Meulen en Vladimir Aleksic, beide vierdejaars studenten Chemie aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden,…

Leeuwarden

Docentendag biobased
00:29

Docentendag Biobased bij Van Hall Larenstein

De gezamenlijke hogescholen in het noorden van ons land, organiseren op woensdag 14 juni een Docentendag…

Velp

Paul de Ruiter Architects
00:54

Natuurlijk Bouwen bouwt Kenniscentrum Biobased Economy

Het nieuwe kenniscentrum Biobased Economy in Oosterwolde wordt compleet biobased, duurzaam en innovatief gebouwd. Om dat…

Oosterwolde

Brandnetels
01:07

Brandnetels: van onkruid tot goudmijn

Tuinliefhebbers beschouwen de brandnetels als onkruid. Een enkeling weet nog dat je er soep van kunt…

Velp


AgendaIn een biobased economy worden uit groene grondstoffen non-food producten duurzaam vervaardigd, zowel eindproducten als grond- en hulpstoffen.

Naast bekende toepassingen zoals energiedragers (biofuels), zijn ook andere stoffen als hoogwaardige producten, ingrediënten (bioactieve stoffen, pigmenten), bulkchemicaliën en materialen van toegevoegde waarde in de biobased economy.

Het Nederlandse bedrijfsleven kan een grote rol spelen in deze biobased economy vanwege een sterke landbouwsector, de sterke positie van Nederland als aanvoerland van grondstoffen via de haven van Rotterdam en een sterke chemische industrie.

Om de ontwikkeling naar een sterke biobased economy verder door te zetten bundelen onderwijs en bedrijfsleven hun krachten binnen het Centre for Biobased Economy (CBBE) om professionals op te leiden. Het CBBE doet dat door:

  • Kennisoverdracht en onderwijsontwikkeling
  • Versterking toepassingsgericht onderzoek
  • Stimulering van innovatieprojecten

Het Centre for Biobased Economy (CBBE) bestaat uit Wageningen UR, Has Hogeschool, Inholland, CAH Vilentum Hogeschool, Van Hall Larenstein, Avans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Het ministerie van OCW maakt de deelname in het CBBE van Avans/HZ mogelijk.