Lees verder
Het CBBE wil in 2017 een grotere slagkracht krijgen. Een krachtenbundeling rondom de vier innovatieroutes moet leiden tot meer impact op de biobased en circulaire economie in ons land.
Lucien Joppen

Het Centre for BioBased Economy is in 2011 gestart met vijf groene onderwijsinstellingen en uitgebouwd via samenwerking met CoEBBE en HAN. Het doel: onderwijs te ontwikkelen zodat de professionals van morgen werden opgeleid. Daarnaast moeten onderzoeks- en valorisatietrajecten, uitgevoerd samen met het bedrijfsleven, leiden tot nieuwe marktkansen en levensvatbare producten.

Vorig jaar heeft CBBE samen met SIA, TKI-BBE en CoEBBE, een factbook opgesteld met praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit het Nederlandse hbo. ‘Uit een analyse van 83 onderzoeksprojecten van meer dan € 10.000,- bleek dat er drie clusters (waarover later meer, red.) van met elkaar samenhangende projecten konden worden gedefinieerd: de innovatieroutes voor de toekomst’, aldus CBBE-directeur Gerlinde van Vilsteren. ‘Ook blijkt dat de hbo-instellingen zeer actief zijn geweest in het onderwijsaanbod. Inmiddels kunnen studenten op verschillende instellingen biobased getinte vakken, modules en minoren in de klas en online volgen. Het aanbod is aanzienlijk vergroot en ook divers. Het CBBE heeft hier ook een faciliterende rol om beter gebruik van elkaars kennis te maken, bijvoorbeeld via de CBBE-docentendagen.’

Samen werken aan innovatie

Het elkaar geven van inzicht in onderwijs(methodiek) en de onderlinge afstemming zal ook meer gaan gelden voor de bovengenoemde innovatietrajecten, aldus Van Vilsteren. ‘Er zijn de afgelopen jaren tientallen projecten opgezet, maar het zijn voornamelijk op zich staande initiatieven. Het is zaak om voldoende kritische massa te realiseren met grotere projecten, waarbij meerdere partijen in de keten zijn betrokken.’

Het CBBE bouwt nu voort op de innovatieroutes uit de onderzoeksagenda van het eerder genoemde Factbook: energie/restverwaarding, materialen en inhoudsstoffen. De vierde route houdt zich bezig de maatschappelijke kant van de drie voornoemde routes. ‘Met het traject Energie/restverwaarding zijn we het verst. We hebben al verschillende bijeenkomsten met geïnteresseerde bedrijven gehad. Deze grotere innovatietrajecten moeten uiteindelijk leiden tot een grotere economische impact. Ook de samenwerking in het hbo via het lectorenplatform Biobased Economy zal daaraan bijdragen.’

Breder hbo-netwerk

Dit jaar zal het CBBE ook meer de verbinding zoeken met andere partijen, waarvan sommige oude bekenden. Zo heeft het CBBE met het Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE) recentelijk besloten om een landelijk kennisnetwerk op te zetten, waarin nagenoeg alle hbo-instellingen op dit domein vertegenwoordigd zijn. ‘Het gaat in eerste instantie om overzicht: wat is het onderwijsaanbod, wie zijn de lectoren, welke innovatieroutes en specifieke projecten lopen er, et cetera. Bij dit platform willen we ook andere relevante partijen betrekken, zoals Innovatielink, de TKI-BBE en het wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksveld.’

De CBBE-partners willen ook actief blijven op maatschappelijk en internationaal vlak. Vorig jaar waren de WUR en InHolland betrokken bij SummerLabb tijdens de Rotterdamse Wereld Havendagen. Hier kon het publiek kennismaken met concrete biobased producten zoals een bank op basis van biocomposieten en een biobased huis.

‘Internationale uitwisseling, zoals bijvoorbeeld Living Lab Brazil (Avans, HZ University of Applies Sciences, HAS, Van Hall Larenstein), is zeer nuttig omdat studenten van elkaars inzichten kunnen leren. Het biedt ook de mogelijkheid om onze kennis en ervaring in het buitenland te laten landen, met name in regio’s waar het aanbod van biomassa groot is.’