Zernike Advanced Processing ZAP

Noord-Nederland is al sinds mensenheugenis een zeer vruchtbare agro-omgeving, met in deze tijd een focus op de aardappel-, suikerbiet- en melkprocuctie. De bedrijven in onze agrosector hechten grote waarde aan innovatie en groen werken. Daarbij is het verwerken van alle biomateriaal in processtromen het uitgangspunt. Niet alle bedrijven kunnen daar echter onderzoek naar doen. De nieuwe Zernike Advanced Processing (ZAP) faciliteit kan daarbij een rol spelen.

De faciliteit ZAP bestaat nu uit een proceshal, waarin gewerkt gaat worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten uit het bedrijfsleven en wordt tevens gebruikt als onderwijsruimte. Het Noorderpoort en de Hanzehogeschool Groningen zijn in september 2015 gestart met een deel van hun opleidingen in ZAP. Ook de Rijksuniversiteit Groningen zal, voor de meer fundamentele onderzoeksvragen uit het werkveld, in samenwerking met het mbo en hbo gebruik maken van de ZAP faciliteit.