De Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit is een semi-industriële leer-werkomgeving waar kennisinstellingen en (mkb-)bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economie. Bedrijven kunnen bij ZAP terecht met uiteenlopende onderzoeksvragen op het gebied van groene chemie en bioprocestechnologie. In ZAP kunnen ideeën en processen opgeschaald worden naar ‘proof of concept’ (TRL 4-6) om zo de marktpotentie van een product te testen. Daarnaast komen bedrijven bij ZAP in aanraking met  studenten van verschillende onderwijsinstellingen en kunnen ze  met hen samenwerken aan oplossingen  voor echte praktijkproblemen.

ZAP biedt bedrijven de mogelijkheid om te innoveren. Zo kunnen bedrijven hun ideeën en processen testen, ontwikkelen en opschalen voordat deze in de praktijk ingezet worden. Bij ZAP is het mogelijk om tegen een vergoeding gebruik te maken van de ruimte en apparaten daar op de Zernike Campus. Hier wordt gewerkt aan:

  • Onderzoeksprojecten op gebied van o.a. (groene) chemie, biobased grondstoffen, en procestechnologie.
  • Vraagstukken uit het bedrijfsleven
  • Onderwijs voor studenten van het mbo, hbo en universiteiten

Zowel de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort College maken gebruik van deze ruimtes. Zo worden de krachten van het mbo, hbo en universitair onderwijs gebundeld.