Ingenia versnelt de biobased & circulaire economie

Sinds 2002 richt Ingenia zich op het versnellen van de biobased en circulaire economie. De specialisten van Ingenia werken multidisciplinair samen om er uit te halen wat er in zit. Samen met onze opdrachtgevers en partners zetten wij biomassa, reststromen of afval om in waardevolle producten of energie.

Praktisch georiënteerd: eigen laboratorium, eigen pilots en glasheldere analyses

Praten over de biobased of circulaire economie doen we net als iedereen natuurlijk graag, maar liefst wél op basis van feiten en resultaten. Ideeën en concepten kunnen wij op laboratorium- en op pilotschaal vormgeven. In ons eigen laboratorium en onze eigen testruimte hebben we de beschikking over allerhande apparatuur (zoals drogers, ovens, vermaling, reactoren, filters, destillatie, extractie, pelletpers, fermentors, pyrolyse, vergassing, ….). Of het nu om aardappelschillen, autobanden, frietvet, matrassen, mest, dakbedekking, slib, plastic of stro gaat: Ingenia kan testen uitvoeren vanaf enkele grammen tot een paar honderd kilo of meer.

Het nemen van monsters van biomassa of afval en het laten uitvoeren van analyses onder ISO 17025 accreditatie is voor veel projecten van belang om kwaliteit van grondstoffen en producten vast te stellen. Jaarlijks verwerkt Ingenia grote aantallen monsters en analyses van allerhande biomassa en afval.

Mede op grond daarvan kan Ingenia haar praktische oriëntatie en feitelijke ervaring als geen ander waarmaken.

Opschaling en ontwerp: van idee tot realisatie

Als concepten en ideeën vragen om uitwerking tot een ontwerp, dan realiseert Ingenia dat. Vanaf conceptontwerp tot basisontwerp zorgen wij voor het hele ontwerp van installaties: van proces flow diagram tot massa- en energiebalans en van lay-out tot veiligheids- en milieuonderzoek.

Ontwerpen vertalen wij vervolgens in investerings- en exploitatiebegrotingen, haalbaarheidsstudies en businessplannen.

Tijdens de voorbereiding en realisatie verzorgen wij leveranciersselectie, projectbewaking en acceptatietesten en overdrachten. Na realisatie kan Ingenia ondersteuning blijven bieden bij optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Validatie & due diligence

Het landschap van de biobased en circulaire economie is zeer dynamisch en nieuwe technische oplossingen lijken soms onbegrensd. Voor de kritische investeerder in of koper van een nieuwe technologie stelt Ingenia, volledig onafhankelijk, haar expertise ter beschikking. Wij voeren (technische) due‑diligencewerkzaamheden uit op businessplannen of verstrekken technische opinies op innovatieve technieken om eventuele risico’s, kansen en bedreigingen van nieuwe technologie objectief in beeld te brengen. Op die manier kunnen investeringsbeslissingen worden genomen die passen bij het risicoprofiel.

Kritisch

Veel nieuwe initiatieven met biomassa of reststromen worden met argusogen bekeken. Kritische blikken uit de omgeving en beleggers, financiers en investeerders vragen in toenemende mate om een scherpe analyse van de gerealiseerde CO2-besparing of milieu-impact. Met hetzelfde kritische oog voert Ingenia onderzoeken uit naar de CO2-footprint en de milieu-impact of brengen wij het milieueffect per geïnvesteerde Euro in beeld.

Er uit halen wat er in zit

Er uit halen wat er in zit is ons motto en daar kunnen onze opdrachtgevers en partners sinds 2002 op rekenen en op blijven rekenen. Ons team staat klaar om ieder biobased of circulair project de volle support te geven.