Lees verder
Of we nu op diesel rijden of op zonne-energie, we kunnen niet zonder asfalt. De lange zwarte loper die zich door Nederland slingert en het autorijden aangenaam, maakt, is echter allesbehalve duurzaam. Kan het anders?
Redactie / Den Haag

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en TNO onderzochten in het project MIDDEN (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) hoe de sector koolstofvrij kan worden gemaakt.

In Nederland werd in 2020 ruim 7 miljoen ton asfalt geproduceerd in 34 vestigingen, stellen de onderzoekers vast. Per ton is gemiddeld rond de 0,3 GJ aan energie nodig (voornamelijk uit aardgas) en wordt 99 kiloton (kt) aan CO2 uitgestoten. De aanpak van het energiegebruik is dan ook een van de belangrijkse opties voor decarbonisatie. Dat kan bijvoorbeeld door brandstof te vervangen door waterstof en/of elektrificatie van de warmtesystemen.

Alternatieve grondstoffen

Ook keken de onderzoekers naar alternatieve grondstoffen en recycling/hergebruik. Die laatste opties zijn in de asfaltsector reeds gangbaar. Het vervangen van fossiele bitumen door biobased alternatieven zoals lignine is momenteel nog onderwerp van onderzoek, onder meer in het CHAPLIN consortium. Op diverse plaatsen in Nederland lopen wegdemonstraties met positieve resultaten met asfalt dat geproduceerd is met een mengsel van 50% lignine en bitumen.

Voordelen zijn bijvoorbeeld dat lignine in plaats van bitumen de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert en de indirecte emissies van de sector verlaagt. De onderzoekers stellen wel vast dat er voor een goede business case meer inzicht nodig is in de kapitaalinvesteringen. De operationele kosten zijn sterk afhankelijk van het prijsverschil tussen lignine en bitumen.

Andere biobased oplossingen zouden in de toekomst ook een rol kunnen spelen bij de vervanging van fossiele bitumen, zoals de raffinage van de organische fractie uit vast huishoudelijk afval door middel van pyrolyse, momenteel ontwikkeld door de Aston Universiteit in Birmingham (VK) en de productie van bio-bitumen uit dierlijke mest door het Eindhovense advies- en ingenieursbureau Ingenia.

Lees meer in het volledige rapport, te vinden op de website van het PBL.

Beeld: Ronny Benjamins Bedrijfsfotografie/Avantium