De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek

Met een breed aanbod aan opleidingen leiden we hoogwaardige professionals op. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties. Zo ook in ons Kenniscentrum Biobased Economy, waar we werken aan biobased oplossingen voor een duurzamere samenleving. Zo bestuderen en testen we het gebruik van agrarische restromen voor de productie van grondstoffen, duurzame landbouw en voedselproductie, zuinigere procestechnologie met behulp van sensoren en data science, en circulaire businessmodellen.

Breng theoretische kennis in de praktijk

De Hanzehogeschool hecht veel waarde aan de verbinding met de samenleving en het bedrijfsleven in de regio. We sturen studenten en docenten er letterlijk op uit om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen. Dat kan bijvoorbeeld in Zernike Advanced Processing (ZAP) Groningen, de proeftuin van het Kenniscentrum Biobased Economy, waar gewerkt wordt aan het gebruiken van biologische (rest)stromen en groene chemie.

Daarnaast kunnen studenten ook terecht in EnTranCe, waar wordt gebouwd aan de energievoorziening van morgen, en de Health Hub Roden, een innovatief knooppunt voor medische technologie in Noord-Nederland. In alle gevallen ontmoeten studenten, docent-onderzoekers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven elkaar om te werken aan echte cases. Alles is er op gericht te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de onderzoeksvragen vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast ontwikkelen studenten belangrijke vaardigheden die nodig zijn in hun toekomstige werkveld. Docent-onderzoekers doen ervaring op die ze weer inzetten binnen de kennisinstellingen.

Share your talent. Move the world.