Biobased Zeeland is een netwerkorganisatie, waarvan Impuls, Provincie Zeeland en Zeeland Seaports de initiatiefnemers zijn. In 2012 zijn ook de Kamer van Koophandel en Syntens aangehaakt. Impuls is trekker van Biobased Zeeland en heeft daarvoor een programmacoördinator aangesteld.

De organisatie heeft als doel om het Businessplan ‘Agro meets Chemistry’ tot uivoering te brengen. Dit businessplan is door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheden uit Zuidwest Nederland aangeboden aan de zogenaamde Topsectoren Agro, Chemie en Biobased Economy en bevat drie inhoudelijke lijnen, te weten: 1. de ontwikkeling van groene grondstoffen, 2. productie van groene chemicaliën en materialen en 3. het intensiveren van processen, slim clusteren van bedrijven en sluiten van kringlopen. Deze drie sporen worden vorm gegeven door concrete projecten. In de periode 2006-2011 is in de regio reeds 400 miljoen geïnvesteerd in meer dan 120 projecten. De ambitie is om in 2020 nog eens 600 miljoen geïnvesteerd te hebben en minimaal vijf baanbrekende schaalsprongprojecten gerealiseerd te hebben.