Lees verder
"Straks hebben we geen glaswol meer nodig", zegt agrariër Jan Versluis uit Meerkerk. Deze boer (ex melkveehouder) verbouwt zonnekroon, een prima grondstof voor isolatiemateriaal. Maar ook voor balken, papier, bakjes en bioplastics.
Redactie / Meerkerk

Versluis staat deze maand met een interview in het vakblad Cobouw en op de website van Den Hâneker, natuurvereniging in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden: “De plant wordt gehakseld, waarna met stoom vezels vrijgemaakt worden. Dan kun je er granulaat van maken waarmee je balken en planken kunt persen. De CO2 die in het materiaal zit opgeslagen blijft erin. Dit is een alternatief voor de bouw, de papierindustrie en de verpakkingsindustrie.”

Kantelpunt

Momenteel wordt er in Meerkerk 3 hectare zonnekroon verbouwd, die familie is van de zonnebloem. Om het rendabel te maken is 300 tot 400 hectare nodig. Dat is haalbaar door samen te werken met andere boeren. Dan moet er nog wel een afnemer voor worden gevonden. “Het is een kip-ei-verhaal: telers willen er wel mee aan de gang, maar je wilt verzekerd zijn van een afzetmarkt. Ook bouwers willen wel, maar zij willen verzekerd zijn van constante aanvoer. Gemeenten moeten de omslag maken naar minder traditionele bouwmaterialen. Maar er is veel aandacht voor biobased bouwen. Ik denk dat we op een kantelpunt zitten. Beton, steen en zand worden schaarser en duurder.”

Het verbouwen van zonnekroon kan een alternatief inkomen opleveren voor veehouders die moeten inkrimpen omwille van de stikstofreductie. “Geef boeren de gelegenheid om grondstofleveranciers te worden van de bouw”, zegt Versluis. “Dan hoeven ze niet weg, maar krijgen ze de mogelijkheid om door te blijven boeren.”

Lees de interviews met Jan Versluis op de websites van Cobouw en Den Hâneker. Meer informatie over de zonnekroon is te vinden op de website van Biobased Innnovation Gardens.

Beeld: weha/Shutterstock