Lees verder
In juni 2018 opent de Zernike Advanced Processing (ZAP) -faciliteit in Groningen de deuren van een uniek innovatielaboratorium op Zernike Campus.
Redactie / Groningen

Het lab biedt de industrie de mogelijkheid om processen op te schalen naar ‘proof of concept’, mogelijk in samenwerking met andere (MKB) bedrijven en kennisinstellingen.

Semi-industriële omgeving

De ZAP-faciliteit is een semi-industriële omgeving waar kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de biobased economy. Het is in 2015 gestart door de Hanzehogeschool Groningen (leidende partner), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Noorderpoort (middelbaar beroepsonderwijs). Sinds de oprichting werd ZAP voornamelijk gebruikt voor educatieve doeleinden.

Valorisatie van reststromen

Toegepast onderzoek in ZAP richt zich op valorisatie van biomassareststromen, waaronder suikerbieten, aardappelen, gras, snoeiafval, lupine en hennep. Een goed regionaal voorbeeld is het valoriseren van van chitine uit garnalenschalen. Chitine wordt omgezet in hoogwaardige, biobased grondstoffen voor de papier- en verfindustrie, waterzuivering en farmacie, duurzame gewasbescherming, in de kledingindustrie (inkleuren van jeans) of wordt gebruikt als een natuurlijk polymeer, een alternatief voor duurzame implantaten.

De eerste startups die zich bij ZAP wilden vestigen, hebben zich al gemeld. Dat betekent dat de nieuw gebouwde innovatiehal al halfvol is. Algemeen directeur Rob van Linschoten: ‘Ondernemers zoeken contact met de ZAP-faciliteit met toegepaste onderzoeksvragen en we gebruiken de ervaring van deze ondernemers graag om nieuwe biobased producten op de markt te brengen of om (chemische) processen duurzamer te maken. Dit draagt ​​bij aan een solide regio en een sterkere internationale positie. ‘