Lees verder
Het Waddenfonds steekt 8 miljoen euro in vergroening van de scheepvaart op de waddenzee. Daarmee kan het IKW-project Green Shipping aan de slag. Green Shipping wil de Waddenvloot in 10 jaar verduurzamen. Daardoor moet de CO2-uitstoot in 2030 met 60% zijn afgenomen en moeten alle schepen in de beroepsvaart op waterstof varen.
Redactie / Leeuwarden

Green Shipping zorgt niet alleen voor minder CO2-uitstoot, maar ook voor een grote reductie van koolstofmonoxiden, zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen op de Waddenzee. Daarnaast maken schepen die elektrisch worden aangedreven (via een brandstofcel) amper geluid en zorgen zo voor rust in de Waddenhavens. Ook wordt de kans op olievervuiling door lekkage of rampen verkleind. Voor de productie van groene waterstof komt er in Den Helder een elektrolyser op zonnestroom.

Waterstofplan Noord-Nederland

De totale investering voor Green Shipping bedraagt de komende vier jaar € 26 miljoen. Het project wordt uitgevoerd onder regie van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologisch industrie. Het bedrijfsleven draagt tweederde bij aan de totale investering. De rest wordt opgebracht door de drie waddenprovincies: Groningen, Friesland en Noord-Holland.

Green Shipping sluit naadloos aan bij de Investeringsagenda Integraal Waterstofplan Noord-Nederland, die in maart 2019 is gepresenteerd. Hierin hebben overheden en bedrijven afspraken vastgelegd om de komende 10 jaar in totaal € 2,8 miljard te investeren in emissievrije waterstof, zodat het rond 2030 grootschalig en rendabel kan worden geproduceerd.

Meer informatie is te vinden op de website van het Investeringskader Waddengebied (IKW).

Beeld: Marco Rolleman/Shutterstock