Lees verder
De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) reageert positief op de ambitie van het Nederlands kabinet om 'groen' uit de crisis te komen met duurzame investeringen, maar vindt een nationale CO2-heffing die de regering aankondigt overbodig.
Redactie / Den Haag

Vandaag (16 september) presenteerde het kabinet de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Hierin staat economisch herstel door investeren centraal. Tegelijkertijd wordt echter ook de invoering van een nationale CO2-heffing aangekondigd, terwijl de Europese Commissie morgen naar verwachting een behoorlijke aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 presenteert. De CO2-reductiedoelstelling wordt daarin waarschijnlijk verhoogd van 40% naar 55% in 2030.

Volgens VNCI-voorzitter Bernard Wientjes is dit een goede zaak, want het Nederlandse Klimaatakkoord had altijd al een ambitieuzer CO2- reductiedoel dan Europa (49% minder uitstoot). De Europese aanscherping maakt volgens een nationale CO2-heffing overbodig. “Een Europese en uiteindelijk wereldwijde aanpak is de meest effectieve en efficiënte aanpak van het klimaatprobleem”, zegt hij. “De chemische industrie wil verduurzamen en zich hard maken voor investeringen in noodzakelijke en grote veranderingen met als doel een circulaire economie.”