Lees verder
Vergroening van de chemie en daarmee de hele keten, begint met groene grondstoffen. Ook de bouw heeft die grondstoffen nodig. De landbouw kan de biogrondstoffen leveren en zoekt naar een nieuw verdienmodel.
Redactie / Den Haag

Tijdens de door de VNCI, ARC-CBBC en de Federatie Bio-economie Nederland georganiseerde sessie ‘Groene grondstof, groene chemie: landbouw als producent’ kwamen de knelpunten en oplossingsrichtingen op tafel.

Marcel Wubbolts, chief science & sustainability officer van Corbion, Bertram de Crom, corporate manager environmental affairs van Cosun, Bramske van Beijma-Dudok van Heel van Ballast-Nedam en Tom van Aken, ceo van Avantium gingen met elkaar in gesprek. Daaruit bleek dat energie alle aandacht naar zich toetrekt. De CO2-winst van biogrondstoffen wordt niet meegenomen in de huidige systematiek. Dat is een verbeterpunt.

Ook is voor disruptieve innovatie zekerheid nodig voor financiers zodat zij langjarige investeringen kunnen doen.

De discussies leverden concrete acties op waarmee de aanwezigen aan de slag gaan om de bio-economie van de grond te krijgen. Zo wil de VNCI een register opzetten om koolstof die is opgeslagen in grondstoffen bij te houden en te belonen. Bedrijven pleiten voor een normering voor het aandeel biogrondstoffen in producten. Avantium, Ballast-Nedam, Corbion en Cosun kondigden opschalingsplannen aan voor biobased chemie en duurzame bouw. Dit alles met oog voor het verdienvermogen van de landbouw, betere benutting van reststromen en met behoud van bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Lees het volledige verslag van de sessie ‘Landbouw heeft een sleutelrol voor groene chemie’ op de website van De Dag van het Klimaatakkoord.

Beeld: Kowit Lanchu/Shutterstock