Lees verder
Geld verdienen aan biomassa-reststromen als bermgras is een uitdaging. “Met laagwaardige stromen lukt het je niet om je te richten op de top van de waardepiramide”, zegt Adrie Veeken, Research & Business Developer Bio-based bij afvalverwerker Attero.
Redactie / Venlo

Attero is op zoek naar nieuwe markten en een sluitend verdienmodel voor bermmaaisel. Dat is namelijk in grote volumes beschikbaar en het ligt voor de hand om dit regionaal industrieel te verwerken. Binnen een straal van 50 kilometer is dit al rendabel te organiseren, heeft Veeken berekend. Door cascadering is zo veel mogelijk waarde uit deze grondstof te halen. Eerdere plannen om daar in Venlo een proeffabriek voor te bouwen in samenwerking met het Bio Treat Center en andere partijen zijn inmiddels afgeblazen.

Lees het gehele artikel in Agro&Chemie.

Beeld: photoschmidt/Shutterstock