Lees verder
In de VS is deze week het U.S. Plastics Pact gelanceerd. Het is een samenwerkingsverband onder leiding van The Recycling Partnership en World Wildlife Fund (WWF) en onderdeel van het wereldwijde Plastics Pact-netwerk van de Ellen MacArthur Foundation.
Redactie / Falls Church

Het U.S. Plastics Pact verenigt publiek-private belanghebbenden in de kunststofwaardeketen om de manier waarop kunststoffen worden ontworpen, gebruikt en hergebruikt te heroverwegen en zo een pad te creëren naar een circulaire economie voor plastic.

Er zijn aanzienlijke, systeembrede veranderingen nodig om een ​​circulaire economie voor plastic te realiseren; geïndividualiseerde actie is niet genoeg en daarom brengt het U.S. Plastics Pact bedrijven, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), onderzoekers en andere belanghebbenden samen in een platform voor innovatie waarbij de industrie leidend is. Het U.S. Plastics Pact zal gezamenlijke actie stimuleren en een belangrijke systeemverandering in de richting van een circulaire economie voor plastic teweegbrengen. Daardoor kunnen bedrijven en overheden in de VS tegen 2025 samen impactvolle doelen realiseren die ze alleen nooit zouden kunnen behalen.

Vooruitgang

“Samen, via het U.S. Plastics Pact, zullen we systeemverandering stimuleren om de vooruitgang naar een circulaire economie te versnellen”, zegt Sarah Dearman, VP Circular Ventures voor The Recycling Partnership. “We zullen de samenwerking met andere industrieleiders voortzetten om substantiële, langdurige verandering te creëren voor het verbeteren van onze planeet. De resultaten van de inspanningen van het U.S. Plastics Pact om de verpakkingsindustrie vooruit te helpen, recycling te verbeteren en plastic afval te verminderen, zullen het hele systeem en alle materialen ten goede komen.”

Meer dan 60 Activators – waaronder bedrijven, overheidsinstanties en ngo’s – hebben zich aangesloten bij het U.S. Plastics Pact en vertegenwoordigen elk onderdeel van de toeleverings- en kunststofproductieketen. Door zich aan te sluiten bij het U.S. Plastics Pact komen zij overeen om gezamenlijk deze vier doelstellingen te realiseren:

  • Een lijst maken van problematische of onnnodige verpakkingen en maatregelen nemen om deze tegen 2025 te elimineren.
  • In 2025 zijn alle plastic verpakkingen 100% herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar.
  • Tegen 2025 zullen plastic verpakken gemiddeld voor minstens 30% bestaan uit gerecycleerde inhoud of op verantwoorde wijze verkregen biobased inhoud.
  • Onderneem ambitieuze acties om tegen 2025 50% van de plastic verpakkingen effectief te recyclen of te composteren.

Het Plastics Pact is een wereldwijd netwerk van initiatieven dat alle belangrijke belanghebbenden op nationaal of regionaal niveau samenbrengt achter een gemeenschappelijke visie met een concrete reeks ambitieuze lokale doelstellingen. Het European Plastics Pact was het eerste regionale initiatief dat zich in maart 2020 bij het netwerk aansloot.

Beeld: Marlon Trottmann/Shutterstock