Lees verder
De productie van groen gas in Nederland is in 2022 gestegen met 4% naar 2,25 TWh, zo blijkt uit cijfers van de netbeheerders. Dat is nog maar een derde van de groei in 2021 (12%) en een fractie van wat nodig is (31%) om in 2030 twee miljard kuub (2 BCM) groen gas te produceren.
Redactie / Den Haag

In het Programma Groen Gas spreekt het kabinet de ambitie uit in Nederland 2 miljard m3 (2 BCM) groen gas te produceren in 2030. Dit doel raakt bij het huidige tempo buiten beeld, vreest het Platform Groen Gas. Een belangrijke oorzaak is de gestegen prijs van biogrondstoffen. Andere Europese landen verstrekken hogere subsidies voor deze grondstoffen, waardoor ze uit Nederland worden weggezogen naar buitenlandse projecten.

De netbeheerders constateren wel een toenemende interesse in groen gas en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan verschillende stimuleringsinstrumenten, zoals de bijmengverplichting en subsidie voor vergassing. Vanwege de lange doorlooptijd van nieuwe projecten (3 tot 8 jaar) zijn de effecten nog niet terug te zien in de productiecijfers.

Groen gas uit groente-, fruit-, tuinresten, slib, agrarische reststromen en mest is belangrijk voor de energietransitie. Het biedt een CO2-neutrale oplossing waar toepassing van groene stroom onrendabel of technisch onmogelijk is, zoals de verwarming van oude gebouwen/wijken, industriële processen met hoge temperaturen, zware mobiliteit en elektriciteitsvoorziening wanneer het windstil en bewolkt is.

Kijk voor meer informatie op de website van het Platform Groen Gas.

Beeld: fetinescion/Shutterstock