Lees verder
In de kabinetsvisie Waterstof die eind maart is gepubliceerd, zegt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dat de waterstofproductie in Nederland flink moet worden opgeschaald. Datzelfde geldt voor de productie van groen gas, als CO2-vrij alternatief voor aardgas. Daarvoor stelt het kabinet een aantal middelen ter beschikking, meldt PNO Consultants.
Redactie / Eindhoven

De Routekaart Groen Gas die momenteel in de maak is, moet bestaande instrumenten die nu al voor groen gasprojecten kunnen worden ingezet (zoals SDE+ en SDE++) verder aanscherpen. Zo denkt de minister eraan via de SDE++ het gebruik van biogas in biogasketels en -WKK te stimuleren, maar ook andere vormen van CO2-vrij gas te ondersteunen. Zoals bio-LNG, voor het vervoer in 2021, syngas voor de chemische industrie, of het vastleggen van CO2 in bouwmaterialen. Verder onderzoekt hij naar de wenselijkheid van een aparte subsidieregeling voor groen gas of CO2-vrije gassen en over het stimuleren van de vraag naar groen gas, zoals een bijmengverplichting of een verlaging van de energiebelasting op groen gas.

Regie nemen

Het op gang brengen van een duurzame waterstofketen is een grote andere uitdaging, waarin het kabinet de regie wil nemen. Dat kan met een combinatie van bestaande en nieuwe instrumenten, zoals de MOOI-subsidietenders, de DEI+ regeling. Nieuw is een uitbreiding met € 35 miljoen per jaar (vanaf 2021) voor waterstof-pilots in de overgang tussen de demo- en de uitrolfase. De SDE++ subsidie gaat eind september 2020 van start en bevat voor het eerst de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor productie van ‘groene waterstof’ (elektrolyse). Verder wil het kabinet nog vóór de zomer kijken naar een mogelijke koppeling van waterstofproductie met ‘wind op zee’ (via geïntegreerde tenders). Ook wordt nog nagedacht over het verplicht bijmengen van groene waterstof in het aardgasnet.

Daarnaast zijn er diverse nieuwe initiatieven. Ze vormen de ‘opmaat’ van het nationaal Waterstofprogramma, dat na 2021 officieel van start moet gaan. Meer informatie is te vinden op de websites van PNO Consultants en RVO Nederland.

Beeld: fetinescion/Shutterstock