Lees verder
Het Nederlands kabinet wil de opschaling en kostenreductie van de groene waterstofproductie versnellen. Dat staat in de Kabinetsvisie Waterstof die maandag (31 maart) aan de Tweede Kamer is gestuurd.
Redactie / Den Haag

Voor deze steunmaatregel wordt vanaf 2021 € 35 miljoen per jaar gereserveerd, in een nieuw, tijdelijk instrument voor exploitatiesteun. Dat gebeurt door herschikking van een deel van de bestaande middelen voor waterstofpilots binnen de DEI+ subsidieregeling. Aanvullend kunnen projecten een beroep doen op bestaande subsidieregelingen.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie laat in een reactie weten twijfels te stellen bij het feit dat het budget uit de bestaande klimaateneveloppe komt, maar is verheugd over de steun van het kabinet voor zowel groene als blauwe waterstof (traditioneel opgewekte waterstof in combinatie met de afvang van CO2).

In haar rapport Chemistry for Climate stelt de VNCI dat klimaatneutraliteit zonder veel grootschaliger inzet van waterstof voor chemische toepassingen vrijwel onhaalbaar is. Ondanks de hoge kosten is het dus cruciaal dat bedrijven snel vertrouwen krijgen in deze ontwikkelingen, zodat investeringen van de grond kunnen komen.

Beeld: Shutterstock