Lees verder
Binnenkort start een nieuwe subsidie voor klimaatneutrale brandstoffen voor de lucht- en scheepvaart, meldt Egen. Het gaat om een nieuw onderdeel van het programma TSE Industrie.
Redactie / Den Haag

Het subsidieprogramma heeft onder meer tot doel om de emissies uit fossiele transportbrandstoffen terug te brengen, door het stimuleren van de ontwikkeling van biobrandstoffen (geproduceerd met chemisch-katalytische processen, fermentatieprocessen, vergassing of pyrolyse) en synthetische brandstoffen (bijvoorbeeld geproduceerd uit waterstof, kooldioxide en/of restgassen uit de industrie; ook conversie door middel van kunstmatige fotosynthese valt hieronder).

Bij beide brandstoffen ligt de nadruk op het vinden van nieuwe ‘productieroutes’ die de broeikasgassen met minimaal 70% terugbrengen ten opzichte van fossiele brandstoffen.

In aanmerking voor subsidie komen innovaties die uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing. De TSE-subsidie kan ook alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van ondernemers en kennisinstellingen. Er is speciale aandacht voor innovatieprojecten vanuit het mkb.

De aanvraagronde opent op 6 juli en sluit op 14 september 2021. Meer informatie is te vinden op de website van Egen.

Beeld: Avigator Fortuner/Shutterstock