Lees verder
Het voormalige terrein van de Gas Zuiverings Installatie (GZI) in Emmen stond centraal tijdens de online live uitzending over GZI next: een indrukwekkend consortium van energiebedrijven overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan de energiemix van de toekomst.
Redactie / Emmen

Het consortium wil de bestaande infrastructuur van het terrein en Emmen toekomstgericht hergebruiken voor de opwekking van energie uit wind, zon en water. Te beginnen met een pas opgeleverd zonnepark dat 1200 megaWatt aan groene stroom genereert. Vervolgens komen er vergisters die groen gas en biomassa omzetten naar groen gas dat rechtstreeks in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. En een waterstoffabriek die overtollige energie omzet in gas. Zo zal het terrein de komende jaren uitgroeien tot ‘dé energiehub’ van het Noorden.

“We willen in Emmen niet alleen bezig zijn met groene chemie, maar ons grote industriecluster ook voorzien van groene energie”, zegt wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen. “GZI next is daar een uitgelezen locatie voor, want daar is ruimte en ligt al de infrastructuur die daarvoor gebruikt kan worden. Zo willen we ervoor zorgen dat in Emmen de werkgelegenheid blijft maar ook dat we met innovatie voorop blijven lopen. Er wordt vanuit Nederland en zelfs vanuit Europa met belangstelling naar gekeken, want het is ook pilotproject waarmee we kennis opdoen die elders weer gebruikt kan worden.”

“Op dit terrein zien we de energietransitie fysiek gebeuren”, zegt de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra. “De oude gaszuivering is weg en daarvoor in de plaats komen zonne-energie, groen gas en waterstof. Het past in de ambitie die we als Provincie Drenthe hebben. We lopen in Noord-Nederland al enkele jaren aan kop met waterstof. Dankzij het grote aantal partners is ook duidelijk dat het niet gaat om een geïsoleerd project van een overheid of een enkel bedrijf; de energietransitie is van ons allemaal. En daarbij is ook de omgeving een partner die we zeker niet mogen vergeten.”

Hergebruik

Bijzonder aan het GZI terrein is dat daar al een groot deel van de energie-infrastructuur aanwezig is die kan worden hergebruikt voor nieuwe energie. René Jansen, Business Opportunity Manager van de NAM: “Er stond een hele grote fabriek met pijpleidingen en elektriciteitskabels er omheen. Een deel daarvan ruimen we op, maar we kijken ook hoe we het hergebruik van bestaande voorzieningen mogelijk kunnen maken, kunnen samenwerken met de andere partners en activiteiten kunnen integreren. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe we een eventueel overschot aan elektriciteit kunnen opslaan in waterstofmolekulen. molekuul kunnen omzetten in een elektron en omgekeerd.”

Een van de partners is Gasunie. Die gaat een waterstofleiding leggen tussen het GZI terrein en de (chemische) industrie in Emmen, vertelt Ulco Vermeulen, directeur Participations & Business Development van Gasunie. Op termijn zal die leiding ook worden aangesloten op het regionale en landelijke waterstofnet.

Biomassa en mest

Naast waterstof zal er ook groen gas worden gemaakt op het GZI terrein. Dat wordt een activiteit van energiebedrijf ENGIE. “Het betekent dat we reststromen gaan verwerken vanuit de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie, maar ook mest”, vertelt Evert Mollema, projectmanager van ENGIE/GZI North Star. “Door vergisting maken we daar biogas van en in een vervolgstap brengen we dat op dezelfde specificatie als aardgas; we kunnen het dus ook invoeden op het bestaande aardgasnet.” Volgens Mollema is groen gas een belangrijk stukje in de puzzle van de energietransitie, onder meer omdat het altijd beschikbaar is, anders dan wind en zon.

New Energy Coalition is onder meer als expert op het gebied van biomassa betrokken bij dit aspect van GZI next. Directeur Marieke Abbink: “Wij brengen niet alleen onze kennis van biomassa hiervoor in, maar onderhouden ook contacten met Duitse biomassaleveranciers. Ook houden we ons bezig met de burgerparticipatie en de hele communicatie rondom dit project.”

Volgens Marian van Loon, directeur van Shell Nederland is het geen toeval dat de energietransitie juist in Emmen zo concreet wordt opgepakt: “Zuidoost Drenthe heeft eerder gezien: van hout en turf naar olie en gas, naar zon, groen gas en waterstof. Transities bieden nieuwe mogelijkheden en die moet je omarmen, om nieuwe werkgelegenheid en welvaart te creëren.”

De volledige uitzending over GZI next is terug te kijken via de website van GZI next.

Het GZI next consortium bestaat uit NAM, Gemeente Emmen, Gasunie, Provincie Drenthe, EBN, Getec Park Emmen, Shell, ENGIE, New Energy Coalition en HAEVENN.