Lees verder
Op 23 maart 2023 vanaf 9 uur 's ochtends opent de nieuwe aanvraagronde voor de subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten, meldt EGEN. Belangstellenden moeten er snel bij zijn. Eerdere aanvraagrondes van deze populaire regeling werden vaak al op de eerste dag overtekend.
Redactie / Den Haag

Deze subsidieregeling is bedoeld voor mkb’s die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing voor bijvoorbeeld grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot, door een circulaire manier van ontwerpen, produceren of organiseren. De projectactiviteiten moeten bestaan uit experimentele ontwikkeling, procesinnovatie en/of organisatie-innovatie. Ook moeten meerdere partijen in de product- of materiaalketen samenwerken. Projecten gericht op zeer hoogwaardige recycling of upcycling kunnen ook voor subsidie in aanmerking komen, gewone recycling of downcycling vallen erbuiten.

Het te verdelen subsidiebudget bedraagt € 4 miljoen en het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Ondernemers die willen meedingen, kunnen er dus beter voor zorgen dat hun plannen al klaar liggen vóór de start van de aanvraagronde. RVO Nederland voert de regeling uit.

Beeld: Watchara Ritjan/Shutterstock