Lees verder
Shell en Dow hebben medio juni een experimentele eenheid opgestart om stoomkrakerovens elektrisch te verwarmen. De installatie staat op de op de Energy Transition Campus Amsterdam.
Redactie / Amsterdam

De start van de experimentele eenheid is een belangrijke mijlpaal in het gezamenlijke ‘E Cracker’ technologieprogramma van Shell en Dow om stoomkraakovens te elektrificeren.

Stoomkrakers zijn reusachtige installaties waarin nafta via verhitting (tot boven 800 graden Celsius) en afkoeling wordt ‘gekraakt’ tot basisgrondstoffen voor de chemische industrie, zoals als etheen, propeen, butadieen en benzeen. Het is een zeer energie-intensief proces waarbij veel aardgas wordt verbruikt.

In het komende jaar gaan Shell en Dow de experimentele eenheid gebruiken om een theoretisch elektrificatiemodel te testen. De volgende fase is het ontwerp en de bouw van een multi-megawatt pilotinstallatie, waarvan de opstart is gepland voor 2025.

Drie initiatieven

Shell en Dow werken in het E-Cracker programma samen met de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Instituut voor Duurzame Procestechnologie (ISPT) en ontvingen daarvoor vorig jaar €3,5 miljoen subsidie uit het MOOI-programma van de Nederlandse regering.

Behalve Shell en Dow heeft ook SABIC stoomkrakers in Nederland. Dat bedrijf werkt momenteel samen met BASF en Linde aan verduurzaming. Zij hebben plannen om al in 2023 een multi-megewatt pilotplant met deze technologie te realiseren op de site van BASF in het Duitse Ludwigshafen.

Een derde initiatief, het Europese consortium ‘Crackers of the Future’, bestaande uit Borealis, BP, Total Energies, Repsol en Versalis (Eni) kondigde aan dat hun elektrische kraaktechnologie tegen 2026 commercieel beschikbaar zal zijn.

Bio-nafta

Het gebruik van hernieuwbare elektriciteit voor het verwarmen van stoomkrakerovens is een van de routes om de chemische industrie koolstofvrij te maken. In vergelijking met conventionele kraakovens kunnen e-kraakovens die werken met hernieuwbare elektriciteit tot 90% van de directe emissies verminderen, tegen economisch concurrerende kosten. Ook maken ze het mogelijk om bio-nafta en pyrolyse-olie uit afvalplastics (chemische recycling) om te zetten in aanvulling op fossiele nafta, wat een belangrijke stap voorwaarts is in de circulaire economie en de doelstellingen van Europa’s Green Deal.

Beeld: Dow