Lees verder
Kleine boeren in Afrika krijgen binnenkort een waardevolle bestemming voor afval van gewassen en vee dat ze traditioneel achtergelaten om te rotten of te verbranden. Denk aan residuen als maniokschillen, cashewappels, pindadoppen, koffiedoppen en dierlijke mest.
Redactie / Brussel

In het door de EU gefinancierde BIO4Africa-project is een aantal eenvoudige, kleinschalige en robuuste biobased technologieën geselecteerd om deze reststromen te valoriseren op plattelandslocaties in Ivoorkust, Ghana, Senegal en Oeganda.

Het doel is Afrikaanse boeren en gemeenschappen in staat te stellen een breed scala van hoogwaardige producten te produceren met gebruik van lokale biomassa en nieuwe zakelijke mogelijkheden te ontwikkelen. Circulaire bedrijfsmodellen gaan zorgen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Ze zorgen voor alternatieve inkomstenbronnen voor de boeren, verbeteren de voedselzekerheid en verminderen de kwetsbaarheid van het land voor klimaatverandering.

Bioraffinaderij

Inmiddels zijn op een testlocatie in Oeganda werkzaamheden gestart voor de installatie van een bioraffinaderij die bladeren en andere plantenresten omzet in geconcentreerde eiwitkoeken of eiwitpoeder voor veevoeder. Uit de eerste voederproeven blijkt dat de eiwitkoeken de melkgift van melkkoeien met 25% kunnen verhogen.

Deze en andere geselecteerde technologieën bieden een scala van mogelijkheden om residuen om te zetten in gemakkelijk te vervoeren, verkoopbare producten. Denk aan de productie van veevoerpellets en -blokken voor vee en aquacultuur, biomassabriketten voor voor het stoken van kachels, de productie van biogas en biochar voor waterfiltratie. Zelfs bioplastic- en biocomposiettechnologie wordt getest op laboratoriumschaal.

Het BIO4Afrika wordt gefinancierd vanuit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Het is gestart in 2021 en loopt nog tot 2025. In totaal doen 13 partners uit Afrika en 12 partners uit de EU mee.

Kijk op de website voor meer informatie.

Beeld: biochar productie in Oeganda (BIO4Africa)