Lees verder
Het Rotterdams bedrijfsleven roept het gemeentebestuur en alle politieke partijen in Rotterdam op om vol in te zetten op de sprong naar een circulaire en duurzame stad.
Redactie / Rotterdam

Meer dan 50 bedrijven en organisaties ondertekenden deze klimaatoproep, waaronder ABN-Amro, Unilever, AkzoNobel, Eneco en VNO-NCW. ‘Geen woorden, maar daden’, luidt het credo.

‘Onze stad, die als geen andere in Nederland loopt op kolen, olie en gas, zal over dertig jaar amper nog fossiele brandstof mogen gebruiken’, zo schrijven de ondertekenaars. ‘Alle gebouwen in Rotterdam zijn dan energieneutraal of, liever nog, energie producerend. Vervoer is slim en schoon. Bedrijven en de haven zijn toonaangevend in de wereld en zijn aanjagers van een economie die van afval weer nieuwe grondstoffen maakt.’

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgens het manifest het uitgelezen moment om de ambiteuze doelstellingen op te pakken. Dit zou echter commitment vergen door alle overheidslagen heen: gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk.

De volledige oproep is te lezen op een daarvoor in het leven geroepen website.