Lees verder
Afvalplastics vormen een goede grondstof voor de productie van diesel. Vanuit die gedachte start Bin2Barrel in de Amsterdamse haven met de bouw van een fabriek voor scheepsbrandstof.
Redactie / Amsterdam

Het bedrijf werkt daarbij samen met grote rederijen, de binnenvaart, maar ook het Havenbedrijf Amsterdam.

Bin 2 Barrel (B2B) ontwikkelt ‘Plastic to Fuel’ projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen, innovatieve technologieën. De input stroom die B2B gebruikt bestaat uit kunststoffen die zodanig zijn vervuild, dat deze niet meer te hergebruiken zijn. Ze worden omgezet in brandstof voor de transportsector. In het eerste project van B2B zal jaarlijks circa 35.000 ton kunststof om worden gezet tot circa 30 miljoen liter brandstof. Daarbij wordt volgens het bedrijf zo’n 57.270 ton CO2 bespaard.

De brandstof is van dieselkwaliteit: “ultra low sulphur diesel” (EN590) en even duurzaam als biodiesel. Het energetische rendement bij verbranding van de brandstof is bijna drie keer zo hoog als bij directe verbranding van het plastic. De toepassing van chemische recycling zorgt er bovendien op termijn voor dat voorheen niet-recyclebare kunststoffen toch gerecycled kunnen worden. Naast brandstof wordt ook naphta geproduceerd; een grondstof voor nieuwe duurzame plastics.