Lees verder
Onderzoekers van de universiteiten in Delft, Twente, Eindhoven en Wageningen werken samen in het onderzoeksprogramma Plantenna. De zogeheten 4TU.Federatie ontwikkelt botanische sensoren, die rechstreeks in de sapstromen van planten informatie vergaren en delen via een netwerk.
Redactie / Delft

Met nieuwe sensortechnologie wordt het straks mogelijk om fysische, chemische en biologische processen rechtstreeks in de plant waar te nemen. Zo’n met botanische sensoren uitgeruste ‘cyberplant’ kan dan informatie leveren over het vochtgehalte, de celsamenstelling en de kwaliteit van het gewas zelf, maar ook over omgevingsfactoren als bodem- en luchtkwaliteit, windsnelheid, zonnesterkte of regenval.

Met snelle en betrouwbare gegevens over de toestand van de plant is het mogelijk om gewassen tijdig te bewateren en efficiënter te bemesten. De sensoren zullen bovendien waardevolle data leveren over klimaat, weer en milieu. Nauwkeurige weersvoorspellingen zijn van groot belang voor de landbouw, om tijdig te kunnen zaaien of oogsten, en met betere milieumonitoring kunnen we ook op langere termijn werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.

Zelfvoorzienend systeem

Idealiter vormen de verschillende sensoren in de plant een autonoom en zelfvoorzienend systeem. Daarom wordt ook onderzocht of deze sensoren via een elektrochemisch proces hun energie rechtstreeks uit de plant kunnen halen, en of ze hun meetresultaten kunnen communiceren naar andere planten, waarbij de plant als antenne fungeert. Tezamen vormen de cyberplanten zo een netwerk dat een keur aan informatie kan leveren die voorheen niet beschikbaar was. Te denken valt bijvoorbeeld aan fijnere netwerken die nauwkeurige data vergaren over het (stedelijk) microklimaat, wat kan leiden tot betere lokale weersvoorspellingen.

Het Plantenna-programma wordt gecoördineerd door TU Delft-hoogleraar Peter Steeneken en brengt onderzoeksgroepen samen op het gebied van sensortechnologie, (micro)elektronica, nanotechnologie, communicatie, plantenfysiologie en milieumonitoring. Om gewas- en milieumonitoring daadwerkelijk te kunnen verbeteren, houden de onderzoekers contact met experts op het gebied van de agrobiologie en biotechnologie. Ook vertegenwoordigers uit de hightechindustrie zijn bij het programma betrokken. Volgens de onderzoekers heeft de cyberplanttechnologie de potentie om een sleuteltechnologie voor de toekomst te worden.