Lees verder
Energiebedrijf RWE is als projectpartner toegetreden tot NortH2, één van de meest ambitieuze waterstofprojecten in Europa. Andere partners in het NortH2-consortium zijn Shell, Equinor, Gasunie en Groningen Seaports. Samen ontwikkelen zij een sterke Noord-Nederlandse basis voor waterstof in Noordwest-Europa.
Redactie / Groningen

RWE brengt daarbij een brede expertise in op het gebied van duurzame energie en waterstofproductie. “Wij zijn de op één na grootste exploitant van offshore windparken ter wereld en hebben ervaring op het gebied van elektrolysers: dit maakt ons de ideale partner voor NortH2″, zegt Roger Miesen, CEO van RWE Generation.

De NortH2-partners willen gezamenlijk een systeem van offshore windparken, elektrolysers, gasopslag en pijpleidingen ontwikkelen om groene waterstof te leveren aan industriële clusters in Noordwest-Europa. Het doel is om in 2030 een productiecapaciteit van 4 gigawatt (GW) te hebben ontwikkeld. NortH2 kan dus een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de EU-doelstelling om in 2030 in heel Europa ten minste 40 GW aan elektrolysers voor waterstof te installeren.

Groeiende capaciteit

In 2040 zal de capaciteit van NortH2 naar verwachting groeien tot meer dan 10 gigawatt – genoeg om 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dit leidt tot een reductie van 8 tot 10 miljoen ton CO2 per jaar.

Samen met de NortH2-partners werkt RWE tot in 2021 verder aan een het afronden van een haalbaarheidsstudie. Bij positieve resultaten, kunnen de eerste ontwikkelactiviteiten in de tweede helft van 2021 beginnen. “Een project als NortH2, dat groene waterstof produceert om de industrie te decarboniseren, kan bijdragen aan het behalen van de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs”, zegt Roger Miesen.

Gehele waardeketen

Met RWE heeft het NortH2-consortium een partner gekregen die actief is in de gehele waardeketen voor groene waterstof: RWE Renewables – de nummer twee in de wereld op het gebied van offshore windenergie – kan schone elektriciteit leveren voor de productie van waterstof. RWE Generation heeft de kennis in huis om groene waterstof te produceren. RWE Gas Storage kan waterstof opslaan in zijn faciliteiten voor gasopslag en het energiehandelsbedrijf RWE Supply & Trading kan de brandstof leveren aan industriële klanten.

Dertig waterstofprojecten

RWE werkt nu al aan zo’n dertig waterstofprojecten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn dit Eemshydrogen en FUREC. Eemshydrogen wil in de Eemshaven een 50 MW elektrolyser ontwikkelen, die de lokale chemische industrie zal helpen haar processen te decarboniseren. FUREC gaat over de productie van waterstof uit afvalstromen in de regio Limburg.

GET H2 is het grootste waterstofproject in Duitsland. Het heeft als doel het eerste vrij toegankelijke waterstofnetwerk in het land te realiseren, met een schaalbare, industriële productie van groene waterstof. Onder de noemer GET H2 is RWE van plan om in Lingen de grootste elektrolyser van Duitsland te bouwen, met een capaciteit van 100 MW. Het elektrolysevermogen in Lingen kan worden uitgebreid met 2 GW.

RWE is ook partner in het AquaVentus-project voor de kust van Helgoland in de Duitse Noordzee. AquaVentus wil waterstof produceren met behulp van offshore windenergie, waarbij het eiland Heligoland als centraal knooppunt fungeert.

In het Verenigd Koninkrijk werkt RWE samen met partners in industriële clusters om te onderzoeken hoe de bestaande waterstofinfrastructuur kan worden gebruikt.

Beeld: petrmalinak/Shutterstock