Lees verder
Op donderdag 3 oktober lanceerden de provincies Overijssel en Zuid-Holland en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen InnovationQuarter en Oost NL samen P>Act. P>Act zet netwerk, kennis en geld in om bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van circulaire (gesloten) kunststofketens.
Redactie / Zwolle

Het gebruik van kunststof is in vijftig jaar wereldwijd vertwintigvoudigd. Hiervan wordt in Nederland nog geen 20% gerecycled. Slechts 15% is op basis van biobased/gerecycled content. De verwachting is dat de komende 20 jaar het gebruik van kunststof zal verdubbelen.

P>Act is op zoek naar innovaties die de keten rondom productie, gebruik en recyclen van kunststoffen kunnen sluiten, zodat er minder fossiele grondstoffen nodig zijn, er minder CO2 wordt uitgestoten en er geen kunststoffen in het milieu terechtkomen.

Oplossingen ontwikkelen

P>Act is er voor ondernemers, organisaties en kennisinstellingen die samen oplossingen willen ontwikkelen voor een circulaire kunststofketen. P>Act biedt strategische ondersteuning voor business cases door ondernemers toegang te geven tot een relevant netwerk van bedrijven, publieke stakeholders, kennisinstellingen en onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden in regionale fieldlabs.

Omdat productieketens ook provinciegrenzen overstijgen, hebben de provincies Overijssel en Zuid-Holland de handen ineengeslagen. Zij bieden projecten een financiële bijdrage van maximaal € 50.000.

P>Act wordt uitgevoerd door InnovationQuarter en Oost NL. Op de website van deze ontwikkelingsmaatschappijen staan de criteria om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage. Parallel wordt, in samenwerking met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland, een landelijk proces voor kennisbundeling en -deling opgezet.

Kansen voor het bedrijfsleven

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Economie en innovatie), provincie Zuid-Holland: ‘De overgang naar een circulaire kunststofketen biedt kansen voor het bedrijfsleven. Om deze te verzilveren zijn zowel technische, sociale als economische innovatie nodig, in heel de productieketen.’

Deze keteninnovaties zijn vaak nog moeilijk te realiseren omdat bedrijven en overheden vastzitten in het oude lineaire systeem en partijen elkaar onvoldoende weten te vinden. P>Act wil dit doorbreken en bedrijven ondersteunen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Eddy van Hijum, gedeputeerde provincie Overijssel voor de portefeuille Economie, Financiën en Europa: ‘Overijssel kan door haar omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie en aanwezige kennisinstellingen een belangrijke rol spelen in het sluiten van de (nationale) kunststofkringloop’.

Op de websites van Oost NL en InnovationQuarter is meer informatie te vinden over P>Act.