Lees verder
Het Nederlands kabinet heeft € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Het is bestemd voor projecten van bedrijven en decentrale overheden die passen in de transitie naar een economie zonder afval.
Redactie / Den Haag

De beschikbare middelen vloeien voort uit de vorige week gepresenteerde klimaatmaatregelen. Ze maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire economie op te schalen en te versnellen.

“Een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). “Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven, en tot flinke CO2-reductie.”

Oproep

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw; hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar.

Een bedrag van € 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en textiel. Daarin worden al goede stappen gezet, bijvoorbeeld het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley.

Daarnaast is € 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.