Lees verder
Het Deense energiebedrijf Ørsted wil groene waterstof gaan leveren aan de zware industrie in de havens van Zeeland en Gent (North Sea Port). Daarvoor wil het bedrijf voor de Nederlandse kust een offshore windmolenpark bouwen van 2 GigaWatt, gekoppeld aan een waterstoffabriek in Zeeland.
Redactie / Gent

Dat staat in het deze week gepresenteerde ‘SeaH2Land’: een ambitieuze visie voor duurzame waterstofproductie. De grote industriële bedrijven uit de regio – ArcelorMittal, Yara, Dow Benelux en Zeeland Refinery – ondersteunen de SeaH2Land visie en de ontwikkeling van de benodigde regionale infrastructuur om de productie van staal, ammoniak, ethyleen en brandstoffen te verduurzamen. Daarmee helpen ze Nederland en België versneld CO2-uitstoot te reduceren om doelstellingen voor 2030 en daarna te behalen.

De SeaH2Land visie omvat een duurzame waterstofproductiefaciliteit (elektrolyser) van 1 GW in 2030, ontwikkeld door Ørsted. Na realisatie kan de elektrolyser ongeveer 20% van de huidige waterstofvraag leveren. Met 580.000 ton per jaar is het North Sea Port cluster op dit moment een van de grootste waterstofproductie en -afnamelocaties ter wereld. De waterstofvraag in dit cluster kan toenemen tot 1.000.000 ton in 2050, het equivalent van ongeveer 10 GW aan elektrolysecapaciteit.

Ørsted wil de 1 GW elektrolyser direct koppelen aan een additioneel 2 GW offshore windpark in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone in de Noordzee, die al voor offshore windparken op zee is aangewezen.

De industriële spelers in de regio, verenigd in Smart Delta Resources (SDR), zullen samen met de netbeheerders werken aan de ontwikkeling van een regionaal, open-access pijpleidingnetwerk van ongeveer 45km in het North Sea Port gebied, van Vlissingen-Oost in Nederland tot Gent in België.

Regionaal netwerk

De GW elektrolyser wordt volgens dit plan gekoppeld aan het beoogde regionale waterstofnetwerk. Daarmee worden de grootschalige consumptie en productie van waterstof in het cluster met elkaar verbonden. Yara, in consortium met Ørsted, en Zeeland Refinery hebben ieder eerder al aangekondigd op middelgrote schaal duurzame waterstof te gaan produceren op hun fabriekslocaties. Dow exporteert sinds 2018 waterstof naar Yara via de eerste gaspijpleiding die succesvol is omgebouwd voor waterstof. Het netwerk dient op korte termijn te worden uitgebreid naar het zuiden richting ArcelorMittal en naar het noorden, onder de Westerschelde door, naar Zeeland Refinery.

Deze uitbreiding is een cruciale link om een uniek regionaal ecosysteem te creëren voor de uitwisseling van duurzame waterstof. Door deze in te zetten bij de productie van ammoniak, chemische stoffen en staal kan een forse CO2-reductie worden behaald en wordt een significante bijdrage geleverd aan de Europese Green Deal.

Het cluster wil ook het 380 kV hoogspanningsnetwerk uitbreiden voor de elektrificatiebehoefte van de industrie ten zuiden van de Westerschelde. De regio wordt daarmee nog meer een volwaardig energiehub. De verbinding maakt elektrolyse op GW-schaal en aanlanding van offshore wind aan beide kanten van de Westerschelde mogelijk en is volgens Anton van Beek, Chairman Board van Dow Benelux ook “cruciaal om Dow’s ethyleenfabrieken op wereldschaal in Terneuzen grootschalig direct te elektrificeren.”

Gefaseerde uitbouw

De eerste fase van SeaH2Land (500 MW aan elektrolysecapaciteit) kan worden ontwikkeld zodra de beleidskaders hiervoor gereed zijn en als het beoogde regionale waterstofnetwerk klaar is. De tweede fase van SeaH2Land (een opschaling naar 1 GW) is afhankelijk van de aansluiting op de nationale waterstofinfrastructuur waardoor toegang tot de benodigde flexibiliteit en opslag ontstaat.

De betrokken partijen gaan nu in gesprek met de overheid over de noodzakelijke beleidskaders en zullen een haalbaarheidsstudie uitvoeren. De SeaH2Land ambitie past goed in de waterstofroutekaart die Smart Delta Resources (de associatie van industriebedrijven in de regio) heeft ontwikkeld voor de regio en wordt gesteund door de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen.

Ørsted werd in januari 2021 voor de derde maal op een rij uitgeroepen tot meest duurzame energiebedrijf ter wereld.

Beeld: Offshore windturbines in aanbouw, Anholt DK/Ørsted