Lees verder
Het Europese technologieplatform voor duurzame chemie SusChem presenteerde de nieuwe strategische innovatie- en onderzoeksagenda (SIRA) tijdens het SusChem Stakeholders 2019-evenement.
Redactie / Brussel

De SIRA is het resultaat van een co-creatieproces samen met stakeholders in het innovatie-ecosysteem. Het schetst de strategische prioriteiten voor onderzoek en innovatie, met een grote relevantie voor duurzame chemie, gekoppeld aan het Europese innovatieprogramma Horizon Europa.

Biobased materialen

Op het gebied van biobased materialen stelt SusChem dat het duurzame gebruik van biomassa aandacht verdient, zowel in bestaande als nieuwe waardeketens. De ontwikkeling van hoogwaardige producten is een voorwaarde om de duurzame ontwikkeling van toekomstige bioraffinaderijen mogelijk te maken.

Voor de komende jaren identificeert SusChem onder meer de volgende algemene uitdagingen rondom biobased materialen:

  • Beheer van materiaalbronnen, beschikbaarheid van feedstocks en landgebruik;
  • Hogere productiekosten in veel productcategorieën, veroorzaakt door hogere grondstofprijzen en/of technologieën die nog niet zijn uitontwikkeld;
  • De variabele samenstelling van biomassa-basismaterialen maakt up- en downstream processen complexer, met als bijzondere uitdaging de zuivering van grondstoffen;
  • Er zijn uitgebreide circulaire strategieën nodig om biobased materialen te ontwerpen voor recyclebaarheid;
  • Milieuclaims over de biologische afbreekbaarheid of composteerbaarheid van biomaterialen moeten voldoen aan passende normen en regels, op Europees niveau.

Uitgebreide aandacht is er verder voor specifieke uitdagingen voor producten afgeleid uit cellulose and hemicellulose, lignine, niet op lignocellose gebaseerde chemicaliën en polymeren en biodegradeerbare/composteerbare verpakkingsmaterialen.

De SIRA is te downloaden via de SusChem-website.