Lees verder
Biocomposietfabrikant NPSP ontwikkelt in samenwerking met Studio Marco Vermeulen een biobased natuurinclusieve gevel voor het Innovatie Paviljoen Marineterrein Amsterdam. De biocomposiet buitengevel heeft een bijzondere vorm met daarin nestkasten voor vogels en insecten.
Redactie / Amsterdam

Wethouder Van Dantzig heeft op donderdag 28 september het Innovatie Paviljoen officieel geopend. Hier ondersteunen de gemeente Amsterdam en AMS Institute bedrijven in het demonstreren en onderzoeken van nieuwe bouwmaterialen en -producten. Zo zijn in het Paviljoen ook zeewierpanelen te vinden op plekken waar je gipsplaten zou verwachten en heeft het groene dak een innovatief systeem waarmee zonnepanelen snel en gemakkelijk zijn te bevestigen.

Negatieve voetafdruk

De gevelpanelen zijn gemaakt van het biocomposiet Nabasco®8012 materiaal. Dit materiaal bestaat uit de lokale, natuurlijke reststromen riet, kalk van drinkwaterbedrijven en een gedeeltelijk biobased hars: grondstoffen met een lage of zelfs negatieve CO2 footprint. Bij de productie ontstaat geen afval. Na het (lange) gebruik is het geveldeel weer als grondstof in te zetten.

De vormgeving is gebaseerd op driedimensionele organische structuren. Dit zorgt voor een efficiënt materiaalgebruik en goede mechanische eigenschappen bij minimale dikte. Sommige panelen hebben invliegopeningen voor vogels en insecten. Hierachter bevinden zich houten nestkasten. Sustainer ontwikkelde hiervoor een houten bouwsysteem en het Uitvindersgilde zorgde voor de realisatie van het project.

Circulair inkopen

NPSP en Studio Marco Verhoeven willen deze natuurinclusieve vormvrije geveldelen grootschalig op de markt brengen. De behoefte aan dit soort hoogwaardige producten en materialen met een zeer lage impact op het milieu groeit namelijk sterk.

De verwachting is dat de vraag naar biobased bouwmaterialen verder zal toenemen door wet- en regelgeving, zoals de Green Deal, New European Bauhaus en het Carbon Border Adjustment Mechanism. In Nederland hebben o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving en de Sociaal Economische Raad aanbevelingen gedaan om het klimaat- en circulaire beleid te versterken. Daarnaast moeten ook de overheden en waterschappen in 2030 al 50% circulair inkopen en in 2050 zelfs 100%. Dat vormt een stimulans om de 20 miljoen vierkante meter gevel die per jaar in Nederland wordt gerealiseerd te gaan verduurzamen met biobased materialen.

Het Innovatie Paviljoen is te bezichtigen op het Marineterrein en bevindt zich aan de binnenhaven tegenover NEMO.

Zie ook de website van NPSP voor meer informatie.

Beeld: NPSP en Studio Marco Vermeulen