Lees verder
Minstens 50 veehouders uit 6 Europese landen hebben zich aangesloten bij het Europese project ALFA, dat deze maand werd gelanceerd. Het project is erop gericht levensvatbare systemen op te zetten voor de productie van biogas uit dierlijke mest.
Redactie / Brussel

Als eerste stap worden regionale hubs opgericht die de lokale randvoorwaarden en waardeketens in de veehouderij analyseren en lokale belanghebbenden helpen bij het gezamenlijk uitwerken van onze aanpak. Vervolgens wordt de zakelijke en technische capaciteit van geselecteerde veehouders vergroot via financiële, zakelijke en technische dienstverlening en door het organiseren van seminars.

Tegelijkertijd ontwikkelt ALFA een zogeheten Engagement Platform met tools die de samenwerking en kennisuitwisseling tussen actoren in de sector vereenvoudigen en die realistische schattingen geven van het biogaspotentieel, de verwachte winst en de ecologische en sociale impact van elk bedrijf.

Maatschappelijke acceptatie

Verder wil ALFA via bewustmakingscampagnes de maatschappelijke acceptatie van biogasinstallaties onder burgers verbeteren met ten minste 25%. Door beleidsaanbevelingen te formuleren en te verspreiden onder beleidsmakers wordt tegelijkertijd een gunstig klimaat ontwikkeld voor de marktintroductie van biogas.

De prestaties en de impact van al deze inspanningen worden gemonitord en geëvalueerd, zodat verschillende regio’s van elkaar kunnen leren. Bovendien wordt een gids opgesteld waarmee de behaalde resultaten in de toekomst door anderen unnen worden gerepliceerd.

ALFA verwacht met de ondersteunde projecten een vermogen van 30 MW op te wekken, wat zal leiden tot een groter gebruik van hernieuwbare energie in de deelnemende landen en een besparing van 270 kton CO2 en 330 kton CO2-eq per jaar.

Het project loopt drie jaar, van november 2022 t/m oktober 2025. De deelnemende boeren komt uit Italië, Denemarken, België, Slowakije, Griekenland en Spanje. De European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) van de Europese Commissie ondersteunt het project met bijna €2 miljoen uit het Horizon Europe programma voor onderzoek en innovatie.

Meer informatie is te vinden op de website van penvoerder Q-Plan International (Griekenland).

Beeld: ShDrohnenFly/Shutterstock