Lees verder
Om Nederlandse kennis en kunde op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en slimme & duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen van overheden en het bedrijfsleven, bezoekt Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, van 12 t/m 14 september de Global Climate Action Summit in San Franciso. Nederlandse bedrijven die passen in het profiel, kunnen mee.
Redactie / Den Haag

De Global Climate Action Summit (GCAS) wordt georganiseerd door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. De conferentie bestaat uit een driedaags officieel programma en daarnaast worden de gehele week zogenaamde affiliate events georganiseerd door andere partijen. Met deze klimaattop wil Jerry Brown overheden van alle niveaus, bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s bij elkaar brengen om de follow-up van het klimaatakkoord van Parijs een boost te geven. Delegaties uit de hele wereld zullen hierbij aanwezig zijn.

Het Nederlandse werkbezoek omvat geen volledig bedrijvenprogramma, maar bestaat uit een netwerkbijeenkomst met lokale partners, vermelding van bedrijfsprofielen in het Nederlandse delegatieboekje en drie Nederlandse evenementen over duurzame mobiliteit (smart & e-mobility), klimaatadaptatie (water & resiliency) en circulaire economie (foodwaste and packaging). Daarnaast worden gedurende de hele week honderden affiliate events georganiseerd door andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen waar bedrijven uit de Nederlandse delegatie op eigen initiatief aan deel kunnen nemen.

Nederlandse bedrijven die passen in het profiel voor dit werkbezoek, komen in aanmerking om te worden opgenomen in de delegatie. Het ministerie van Infrastructuur en Water beslist over deelname. Aanmelden kan vóór 20 augustus. Deelname is kosteloos, maar de reis- en verblijfkosten komen voor eigen rekening.