Lees verder
Nederlanders hebben een vertekend beeld van de snelheid van de energietransitie en de mogelijkheid om over te stappen naar andere (duurzame) vormen van energie. Dat blijkt uit een onderzoek van opiniepeiler Motivation in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).
Redactie / Utrecht

Zo denken Nederlanders dat nu al 17% van alle energie uit zonnepanelen komt, terwijl dat in de praktijk minder dan 1% is. Ook de hoeveelheid windenergie en biomassa wordt fors overschat.

“Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Het is makkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is groter dan mensen denken. Er is nog veel meer werk aan de winkel en we hebben echt alle technieken nodig.”

Duurzame doorstart

De NVDE vindt het daarom zeer belangrijk dat de politiek kiest voor groen economisch herstel na de coronacrisis en vasthoudt aan het Klimaatakkoord. Een duurzame doorstart van onze economie biedt kansen om twee vliegen in één klap te slaan: economisch herstel en werkgelegenheid én het halen van de klimaatdoelen. Daar is veel draagvlak voor, zo blijkt uit het onderzoek van Motivaction. Ruim 60% van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Nederland erop koerst om duurzamer uit de coronacrisis te komen en dat dit een taak van de overheid is. Zij vinden dat er duurzaamheidseisen moeten worden gesteld aan bedrijven die overheidssteun krijgen.

De drang naar duurzaamheid uit zich ook in eigen gedrag. Zo gaat 2/3 van de woningeigenaren het eigen huis verduurzamen door corona. Die cijfers zijn aanzienlijk hoger dan cijfers uit eerdere onderzoeken van o.a. ABN AMRO en Vereniging Eigen Huis.

Opvallend is dat vrijwel alle respondenten aangeven dat zij de goede kanten van de coronapandemie willen behouden; ze willen blijven genieten van het groen en de natuur dichtbij. Van degenen die regelmatig thuis werkten tijdens de eerste corona-golf, wil 78% dat blijven doen.

De NVDE startte vorige week de campagne Duurzame Doorstart met film, om het draagvlak voor groen herstel te laten zien en te laten groeien.

Beeld: Johnathan21/Shutterstock