Lees verder
De huidige klimaattransitie heeft grote gevolgen voor Europa’s regionale economieën. Het Just Transition Fund (JTF) is opgezet om te voorkomen dat er te veel (sociaal-economische) verschillen ontstaan tussen de EU-regio’s als gevolg van de klimaattransitie.
Redactie / Den Haag

Het fonds ondersteunt de regio’s die het zwaarst worden getroffen. In Nederland zijn er zes van deze JTF-regio’s aangewezen. Tot en met 2027 ontvangen zij in totaal € 623 miljoen aan JTF-gelden: Noord-Nederland (Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, overig Groningen, totaal €330 miljoen), IJmond, Groot-Rijnmond, West Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg (elk €58,5 miljoen).

Het geld kan worden gebruikt voor de transitie naar nieuwe productieprocessen in de industrie en chemie, die een complete ombouw van waardeketens vergt en directe impact heeft op directe en indirecte banen. De nadruk ligt op (samenwerkingsprojecten van) het mkb, waarbij er drie centrale beleidsdoelen (‘sporen’) zijn aangewezen:

  1. Investeringen in de vernieuwing en versterking van de regionale economie.
    Dit spoor is gericht op het scheppen van nieuwe toekomstbestendige banen, ter compensatie van het verlies van ‘fossiele banen.’
  2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur.
    De nadruk ligt op aanvullende investeringen in ‘hardware’, bijvoorbeeld in het verduurzamen van de productie- en procesindustrie (zoals de chemie-, staal- en energiesector). Of investeringen in hernieuwbare energie (energieopwekking, energiesystemen) of circulaire economie (zoals onderzoeks- en innovatieprojecten). Veel nadruk ligt ook op de aanschaf van hardware voor sterke samenwerkingsprojecten tussen grote bedrijven, mkb’s en overheden.
  3. Een wendbare en weerbare beroepsbevolking.
    Door de klimaattransitie zullen sommige sectoren en banen verdwijnen of ingrijpend veranderen. Dit vraagt om omscholing van de huidige werknemers, en een passende opleiding van jongeren en werkzoekenden.

Het Nederlandse JTF-plan bevat een basis voor de verdeling van de JTF-gelden. Het plan ligt nu ter beoordeling bij de Europese Commissie. Na akkoord worden de subsidieregels per regio bekendgemaakt. Projecten waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, moeten echter wel voor het eind van 2022 zijn aangemeld.

Zie ook:

Beeld: lovelyday12/Shutterstock