Lees verder
Een vermindering van de veestapel werkt de transitie naar een kringlooplandbouw tegen. Wel is vierkantsverwaarding van mest nodig om de stikstofuitstoot terug te dringen.
Redactie / Heeswijk Dinther

Dat zegt Martin Scholten, directeur dierwetenschappen van Wageningen University & Research en lid van de commissie-Remkes op het platform Nieuwe Oogst. Scholten sprak eind oktober tijdens een symposium van het Nederlands Centrum Mestverwaarding in Heeswijk-Dinther.

Drastisch het mes zetten in de veehouderij lost het stikstofprobleem niet op, denkt Scholten: ‘Mest vormt een hoeksteen van de duurzame landbouw.’ Een reductie van de stikstofbelasting met 50 tot 60 procent zou al haalbaar zijn door zorgvuldiger om te gaan met mest. De verwerking van mest tot hernieuwbare grondstoffen speelt daarbij een belangrijke rol.

Nieuw enzym

Recent werd bekend dat het Ministerie van LNV een veevoer-additief van DSM onderzoekt dat de stikstofuitstoot van vee verder kan reduceren. Hoe dit precies werkt, is niet bekend gemaakt. Het gaat om een nieuw enzym, niet om de methaanremmer Bovaer die kort voor de marktintroductie zit en de uitstoot van broeikasgas vermindert.