Lees verder
Het Belgische innovatieagentschap Catalisti is op zoek naar industriële en wetenschappelijke partners voor het LIBERTY-consortium, dat nu bestaat uit een wereldwijde producent van PU-isolatiematerialen en een wereldwijde producent van PU-lijmen, -dichtingsmiddelen en -schuimen. Het consortium doet onderzoek naar de ontwikkeling van op lignine gebaseerde fracties (bio-polyolen) ter vervanging van fossiele en toxische grondstoffen in polyurethanen.
Redactie / Antwerpen

Er is een sterke marktvraag naar groenere PU met betere duurzaamheids- en milieueigenschappen. Er zijn echter nog verschillende problemen die een bredere integratie van lignine in PU-producten in de weg staan, zoals de geringe oplosbaarheid, het hoge moleculaire gewicht, de hoge polydispersiteit, het zwavelgehalte en de donkere kleur. Het gebruik van gedepolymeriseerde lignine (zogeheten “lignine-oliën”) is een veelbelovende optie om deze beperkingen te overwinnen en het ligninegehalte in PU-producten te verbeteren.

Daarom is het consortium op zoek naar een industriële partner die geïnteresseerd is in de productie van metaalgekatalyseerde gedepolymeriseerde lignine(olie)-gebaseerde polyolen voor PU-materialen en aanvullende industriële eindgebruikers die geïnteresseerd zijn in de valorisatie van deze polyolen tot PU-materialen voor specifieke toepassingen (andere dan isolatiematerialen, lijmen en -dichtingsmiddelen).

Het consortium is ook op zoek naar universiteiten/kennisinstellingen die beschikken over expertise, technologie of kennis die relevant is voor het project, met name op het gebied van de fractionering van lignocellulosegrondstoffen, de gecontroleerde depolymerisatie van geëxtraheerde lignine en levering van (moleculair) goed gekarakteriseerde en afstembare lignineoliën op voldoende grote schaal, analyse en chemische modificaties van de lignineoliën om de reactiviteit voor PU-synthese verder af te stemmen.

Lees de volledige Requests for partners op de website van Catalisti.

Beeld: Cire notrevo/Shutterstock