Lees verder
Met een budget van € 10 miljard wordt het Europes Innovation Fund voor koolstofarme technologie een van de grootste klimaatfondsen ter wereld. De eerste Call for Proposals wordt halverwege 2020 verwacht, meldt adviesbureau PNO Consultants.
Redactie / Brussel

Het Innovation Fund richt zich op zeer innovatieve technologieën en grote flagship-projecten met een Europese toegevoegde waarde die kunnen leiden tot aanzienlijke emissiereducties. Denk aan koolstofbesparende technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, projecten op het gebied van Carbon Capture, Storage and Utilisation (CCS/CCU), duurzame energieopwekking en energieopslag. Het fonds ondersteunt tot 60% van de extra kapitaal- en operationele kosten die te maken hebben met de innovatie.

Openstelling

De Europese Commissie bereidt de eerste indieningsronde (‘call for proposals’) voor met workshops voor de industrie en een openbare raadpleging. Het is de bedoeling de eerste ronde halverwege 2020 te publiceren, gevolgd door regelmatige openstellingen tot 2030.

Het Innovation Fund maakt deel uit van de langetermijnstrategie van de EU-lidstaten voor 2050. Het bestrijkt de volledige innovatiecyclus en bedrijven kunnen het fonds combineren met verschillende andere subsidieprogramma’s en partnerschappen, waaronder Horizon Europe (opvolger Horizon 2020). Meer informatie is te vinden op de website van PNO Consultants.